STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Tư vấn tập huấn xây dựng dự án liên kết chuỗi giá trị, kỹ năng marketing và phát triển sản phẩm cho các HTX
Tuyển tư vấn đào tạo tập huấn dự án liên kết chuỗi giá trị, marketing và phát triển sản phẩm...
30-11-2023
09-12-2023
2
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dự án
Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) được thành lập và đăng ký là tổ chức thành viên...
20-11-2023
19-02-2024
3
Chuyên gia, tư vấn hỗ trợ tổ chức hội thảo
Dự án Thương mại sinh học vùng giai đoạn 2 - Biotrade cần tuyển 01 tư vấn có kinh nghiệm...
15-11-2023
25-11-2023
4
Tuyển tư vấn đào tạo về kỹ năng tham gia hội chợ và truyền thông bán hàng
Dự án Thương mại sinh học vùng giai đoạn 2 - Biotrade cần tuyển 01 tư vấn có kinh nghiệm...
01-10-2023
15-10-2023
5
Cung cấp dịch vụ “SẢN XUẤT PHIM TÀI LIỆU DỰ ÁN SỢI CHUỐI”
CRED cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng phim tài liệu tổng kết dự án...
10-09-2023
30-09-2023
6
Cung cấp dịch vụ làm video phục vụ Vietnam Foodexpo 2023
Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) được thành lập và đăng ký là tổ...
10-09-2023
30-09-2023
7
Tư vấn đào tạo tập huấn kiến thức Lập kế hoạch kinh doanh và Marketing cho HTX
Tuyển tư vấn đào tạo tập huấn kiến thức Lập kế hoạch kinh doanh và Marketing cho HTX...
24-08-2023
31-08-2023
8
Phiên dịch song ngữ Anh – Việt tại Hội thảo
Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) cần tuyển một phiên dịch viên tiếng Anh cho hội thảo...
03-07-2023
14-07-2023
9
Nhà thầu thiết kế và thi công gian hàng BioTrade tại hội chợ Việt Nam Foodexpo 2023
Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) được thành lập và đăng ký là tổ...
10-06-2023
20-07-2023
10
Tuyển thực tập sinh (interns) làm việc tại văn phòng của tổ chức
CRED hiện đang triển khai các dự án liên quan đến nông nghiệp và du lịch bền vững. Một số...
05-06-2023
31-12-2023
11
Chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ đào tạo kỹ năng quản trị cho các HTX vùng dự án.
CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường”...
20-05-2023
05-06-2023
12
Tuyển tư vấn tập huấn marketing/truyền thông cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dự án Biotrade
CRED hiện đang triển khai Dự án thương mại sinh học vùng – giai đoạn II tại Việt Nam, BioTrade...
15-05-2023
02-06-2023