STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
uyển đơn vị thiết kế brochure cho ngành hàng nông sản hữu cơ tham dự hội chợ BioFach 2023 tại Đức
CRED hiện đang triển khai Dự án thương mại sinh học vùng – giai đoạn II tại Việt Nam, BioTrade....
20-12-2022
28-12-2022
2
Tuyển tư vấn đào tạo về Storytelling cho các doanh nghiệp
CRED hiện đang triển khai Dự án thương mại sinh học vùng – giai đoạn II tại Việt Nam, BioTrade....
01-12-2022
20-12-2022
3
Dịch tài liệu Việt – Anh toàn bộ tài liệu
Dịch tài liệu: “BÁO CÁO BAN ĐẦU – Nghiên cứu xác định nguyên nhân tồn dư kim loại nặng (Chì,...
26-11-2022
15-05-2022
4
ĐĂNG TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN DỰ ÁN
CRED là tổ chức phi chính phủ thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực: –           Xây dựng và triển...
02-11-2022
01-01-1970
5
Tư vấn cung cấp dịch vụ xây dựng website cho công ty cổ phần Thế giới Hạt Dưỡng (Hanuti)
CRED hiện đang triển khai Dự án thương mại sinh học vùng – giai đoạn II tại Việt Nam, BioTrade...
01-11-2022
20-11-2022
6
Tuyển đơn vị quay TVC cho doanh nghiệp DACE
Thông tin chung Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận chuyên triển...
01-11-2022
12-02-2022
7
Cán bộ thực địa thực hiện dự án phát triển ngành măng tỉnh Sơn La.
CRED hiện đang triển khai dự án “Phát triển ngành măng tỉnh Sơn La” trong thời gian từ tháng 12,...
20-10-2022
11-10-2022
8
Tuyển tư vấn/tổ chức tư vấn thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ và tiến tới chứng nhận hữu cơ cho các sản phẩm bởi các tổ chức chứng nhận có uy tín và được công nhận.
Bối cảnh Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên  thực...
18-10-2022
01-01-1970
9
Tuyển đơn vị thiết kế website cho doanh nghiệp DACE
Thông tin chung Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận chuyên triển...
15-10-2022
01-01-1970
10
Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ Xây dựng kịch bản, quay và dựng phim
Thông tin chung Về CRED: Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận...
10-10-2022
28-11-2022
11
Tuyển tư vấn thiết kế bản mềm hai cuốn tài liệu hướng dẫn canh tác dừa và quế bền vững cho nông dân
CRED hiện đang triển khai Dự án thương mại sinh học vùng – giai đoạn II tại Việt Nam (gọi...
05-10-2022
01-01-1970
12
Tuyển tư vấn thiết kế poster tuyên truyền Tiêu chí thực hành UEBT trên cây quế cho nông dân tại vùng nguyên liệu của doanh nghiệp Nedspice
Thông tin chung Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận chuyên triển...
05-10-2022
01-01-1970