Giới thiệu

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận chuyên triển khai các chương trình giảm nghèo và tăng cường sự tham gia của các nhóm yếu thế gồm người nghèo, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số vào quá trình phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm

Dự án
Dự án “Phát triển du lịch bền vững” (ST4SD) cho Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027, tầm nhìn 2027 – 2031 do Tổng...
Dự án “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế - Giải pháp cho môi trường” (BFES) do Bộ Hợp tác và Phát triển kinh...
Dự án thương mại sinh học vùng - giai đoạn II có nguồn gốc từ Sáng kiến Thương mại Sinh học, do UNCTAD khởi...
Dự án “Góp phần cải thiện sinh kế của nông dân dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam” do Bộ Hợp tác...
Các cá nhân quan tâm ở trên thế giới, các tổ chức, các công ty thương mại và các tổ chức công đều muốn...
Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và thực hiện bởi HELVETAS Intercooperation gGmbH và CRED. HELVETAS chịu trách nhiệm quản...
Miền Bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa và tự nhiên rất đa dạng, do vậy HELVETAS đã quyết định tài trợ...
Dự án Măng Vân Hồ là một tiểu dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch...
Dự án CBT Bắc Hà là một tiểu dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch...
Liên minh Đạo đức Thương mại Đa dạng Sinh học (Union for Ethical BioTrade - UEBT) là một hiệp hội phi lợi nhuận quốc...
Leadership Training   GIAI ĐOẠN: 2021 GIỚI THIỆU                               ...
Chương trình đối tác Úc và Ngân hàng Thế giới (ABP II), Hợp phần Dân tộc thiểu số hỗ trợ Ủy Ban Dân Tộc...

 • CRED cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực phát triển chuỗi giá trị nông lâm sản bao gồm xây dựng vùng nguyên liệu, xuất khẩu nông lâm sản theo tiêu chuẩn quốc tế, và cập nhật thông tin thị trường và cung cấp dịch vụ kết nối giao thương quốc tế cho các nhà xuất khẩu trong nước…
 • CRED tư vấn thiết kế các sản phẩm du lịch, phát triển nâng cao năng lực du lịch, cập nhật thông tin thị trường, xu hướng du lịch, các chiến dịch tiếp thị và quảng bá điểm đến người tiêu dùng tiềm năng …

Mọi người nói gì về chúng tôi
 • nhận xét
  Là đối tác địa phương đang thực hiện Dự án Thương mại sinh học vùng- BioTrade tại Việt Nam do Tổng Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ - SECO tài trợ, CRED có tầm nhìn rõ ràng về việc thúc đẩy phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế. CRED đang phát triển ngoài nhiệm vụ ban đầu là một tổ chức phi chính phủ địa phương để trở thành tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc Phát triển Hệ thống Thị trường, trong đó CRED có quan hệ đối tác quan trọng với cả các tổ chức nhà nước và tư nhân cũng như mô hình kinh doanh theo định hướng cung cấp dịch vụ. Tôi tin rằng CRED sẽ trở thành một mô hình học hỏi cho các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam trong tương lai.
 • nhận xét
  Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo do CRED tổ chức đã giúp tôi thay đổi cách thức quản lý công việc của Hợp tác xã, cải thiện rõ ràng hiệu quả sản xuất & kinh doanh của Hợp tác xã. Cảm ơn dự án Măng Vân Hồ đã giúp chúng tôi thành lập hợp tác xã, nâng cao năng lực và cải thiện thu nhập của các thành viên hợp tác xã.
 • nhận xét
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 •  

https://www.traditionrolex.com/17