Phát triển ngành chăn nuôi bò và thịt bò ở Đông Nam Á

GIỚI THIỆU

CRED là đối tác đồng thực hiện với Đại học Queensland trong việc thực hiện dự án “Phát triển bền vững và toàn diện ngành chăn nuôi bò và thịt bò ở Đông Nam Á và Trung Quốc” trong đó CRED là:

 • Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu về dòng chảy thương mại bò và thịt trong sông Mekong, chủ yếu từ các nguồn thứ cấp và các dự án khác, cũng như từ nghiên cứu sơ cấp về phía Việt Nam trong thương mại Việt – Trung;
 • Hợp tác với UQ và HELVETAS để cung cấp hướng dẫn chính về các phương pháp tiếp cận mô hình hóa;
 • Đóng góp vào việc xây dựng “số liệu thống kê quốc gia” và “hồ sơ ngành” cho các nước Mekong để xây dựng kiến thức về thị trường và thương mại thịt bò trong khu vực cũng như đánh giá dữ liệu và tài liệu, bao gồm cả sự sẵn có và khoảng cách.
 • Tạo điều kiện cho hội thảo về thị trường và thương mại thịt bò trong khu vực ”để cung cấp nền tảng thảo luận cho các ngành công nghiệp Australia, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách từ tất cả các nước trong khu vực và các ngành công nghiệp Việt Nam.

CHÚNG TA LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO

 • Dự án sẽ đạt được mục tiêu thông qua một hệ thống liên kết giữa thu thập, phân tích và phổ biến thông tin;
 • Một cách từ dưới lên hoặc ‘có cơ sở’ để tăng cơ hội tạo ra thông tin chính xác và hữu ích được áp dụng để phát triển dự án và mô hình được đề xuất; Ngoài ra, mô hình Cân bằng giá theo không gian sẽ được thực hiện theo phương thức hợp tác, đặc biệt là kết hợp với các tổ chức đối tác.
 • Mô hình được xây dựng là mô hình đa thị trường nhằm kích thích thị trường cho một số mặt hàng liên quan. Đây cũng là một mô hình cân bằng không gian có tính đến sự khác biệt giữa các vùng trong mô hình sản xuất và tiêu dùng, cũng như chi phí vận chuyển hàng hóa từ vùng này sang vùng khác và chuyển đổi hàng hóa trong từng vùng.

THÀNH TỰU

 • Các cơ quan nghiên cứu và đối tác liên quan đã được Xác định và tham gia vào dự án bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Indonesia, Timor Leste, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Australia;
 • Việc hoàn thành việc rà soát trên máy tính các dữ liệu có sẵn và điều tra thực địa về các luồng thương mại gia súc cụ thể đã dẫn đến việc tổ chức thành công hội thảo khu vực về thị trường và thương mại thịt bò;
 • Thiết kế, mã hóa và xác thực Mô hình cân bằng giá theo không gian đã được soạn thảo;
 • Đã tổ chức đào tạo cho các đối tác dự án sử dụng Mô hình cân bằng giá theo không gian
 • Nghiên cứu thí điểm sử dụng Mô hình cân bằng giá theo không gian
 • Phát triển trang web phổ biến thông tin chuyên dụng (asiabeefnetwork.com) trong đó i) cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia được cập nhật thường xuyên; ii) tăng cường liên lạc giữa các thể chế đối tác khu vực; iii) trao đổi thông tin với các bên liên quan của Úc được tăng cường;
 • Phát triển liên kết với IFPRI và ASEAN; và
 • Hoàn thiện đề xuất đầy đủ cho 4 năm 2018-2021 “Phát triển bền vững và toàn diện ngành chăn nuôi bò và thịt ở Đông Nam Á và Trung Quốc”.

NHÀ TÀI TRỢ

 THỰC HIỆN


Về đầu trang

Các dự án khác

Hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững” tại tỉnh Yên Bái
Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED), thông qua dự án BioTrade do Tổng Cục Kinh...
Hội thảo về phát triển vùng nguyên liệu quế bền vững tại Yên Bái
Vào sáng 22 tháng 4, hội thảo giới thiệu hoạt động thí điểm phát triển vùng nguyên liệu quế bền vững đã được tổ...
Dự án Măng sạch Sơn La hân hạnh đón bà Đại sứ Australia
Trong chuyến công tác chính thức tới tỉnh Sơn La ngày 12/4/2022 của Bà Đại sứ Australia tại Việt Nam, Bà Robyn Mudie, dự...
Truyền thông thay đổi từ dự án măng thông qua photovoice
Với mục tiêu truyền thông cho các thành viên tổ hợp tác nhận thức được sự thay đổi về bình đẳng giới và tiềm...
Cơ hội mới cho du lịch Lào Cai & Sơn La tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2022
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM) là Hội chợ Quốc tế hàng đầu và duy nhất...