• Khoá Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo
 • Khoá Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo
 • Khoá Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo
 • Khoá Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo

  Leadership Training

   

  GIAI ĐOẠN: 2021

  GIỚI THIỆU                                                             

  Chương trình đào tạo Kỹ năng lãnh đạo thuộc dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn CRED phối hợp Trung tâm IChange Center nhằm khai thác tiềm năng từ đó nâng cao sự phát triển ở cấp độ chuỗi cung ứng cá nhân của các cá nhân, lãnh đạo nhóm cũng như quản lý của các doanh nghiệp đang trong dự án của GREAT.


  ĐỐI TÁC CHÍNH

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  • Trung tâm iChangeCenter

  MỤC TIÊU

  • Tạo ra sự thay đổi tích cực ở cấp độ chuỗi cung ứng cá nhân, nhóm và doanh nghiệp.
  • Tạo động lực và xây dựng mạng lưới, kỹ năng quản lý, ảnh hưởng tích cực.
  • Hiểu được tầm quan trọng của người lãnh đạo, từ đó nâng cao năng lực và thu nhập của những người dân tộc thiểu số tham gia vào chương trình.

  CÁCH TIẾP CẬN

  • Đào tạo trong 8 tháng dưới hình thức hội thảo đào tạo trực tiếp và các buổi trực tuyến.
  • Đào tạo chuyên sâu với các nguyên tắc của nghệ thuật lãnh đạo, phẩm chất của người lãnh đạo.
  • Thực hành những nguyên tắc lãnh đạo để nâng cao năng lực.
  • Huấn luyện 1-1 và hỗ trợ kinh phí cá nhân trong quá trình huấn luyện.

   KẾT QUẢ

  • 80 người hưởng lợi từ dự án, trong đó 56 người là phụ nữ và 40 trong số đó là phụ nữ dân tộc thiểu số.
  • 15 người, trong đó 10 người là phụ nữ và 7 trong số đó là phụ nữ dân tộc thiểu số đã nâng cao kỹ năng lãnh đạo để tạo ra những thay đổi thay đổi tích cực trong gia đình, Tổ nhóm nông dân, Hợp tác xã hay cộng đồng.
  • 30 người, trong đó 21 người là phụ nữ và 15 trong số đó là phụ nữ dân tộc thiểu số đã tạo ra những thay đổi tích cực trong chính họ, trong cộng đồng xung quanh và trong doanh nghiệp của họ.

  NHÀ TÀI TRỢ

  THỰC HIỆN

  Về đầu trang

  Các dự án khác

  Tài liệu hướng dẫn sản xuất Dừa bền vững tại Việt Nam
  Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất của nhiều doanh nghiệp kết hợp với ý kiến đóng góp của các chuyên...
  Tài liệu hướng dẫn canh tác dược liệu chuẩn hữu cơ và GACP-WHO
  Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất của nhiều doanh nghiệp kết hợp với ý kiến đóng góp của các chuyên...
  Hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững” tại tỉnh Yên Bái
  Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED), thông qua dự án BioTrade do Tổng Cục Kinh...