• Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp
 • Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp
 • Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp

  Tư vấn để xây dựng và thực hiện các đề án từ Cuộc thi Ý tưởng Chuỗi giá trị (VCIC)

  GIAI ĐOẠN:  2019- 2021

  GIỚI THIỆU                                                                    

  Chương trình đối tác Úc và Ngân hàng Thế giới (ABP II), Hợp phần Dân tộc thiểu số hỗ trợ Ủy Ban Dân Tộc (CEMA) tổ chức Cuộc thi Ý tưởng chuỗi giá trị (VCIC) nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện phát triển kinh doanh đổi mới, cho phép các ý tưởng thông qua cách tiếp cận chuỗi giá trị để giảm nghèo, thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển kinh tế xã hội cho các dân tộc thiểu số trong nước.

  CRED được Ngân hàng thế giới lựa chọn để cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các ứng viên của cuộc thi để xây dựng kế hoạch khởi nghiệp/kinh doanh, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các dự án thí điểm.


  ĐỐI TÁC

  • Ủy Ban Dân tộc (CEMA)

  MỤC TIÊU

  1. Tăng cường sự tham gia và hưởng lợi từ các cơ hội thị trường cho cộng đồng các dân tộc thiểu số;
  2. Tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị đem  lại lợi ích cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

  PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

  • Phát triển Chuỗi giá trị (VCD) và Phát triển hệ thống thị trường (MSD) được áp dụng nhằm khắc phục những khó khăn về thị trường và tăng cường khu vực kinh tế tư nhân, tạo lợi ích bền vững cho người nghèo.
  • Lồng ghép công bằng giới và các yếu tố xã hội với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số phát triển các kỹ năng, tiếp cận tốt hơn các cơ hội thị trường, dịch vụ và việc làm.
  • Hệ thống giám sát, đánh giá và học hỏi hỗ trợ cho việc thu thập thông tin, số liệu, cập nhật tiến độ thực hiện và công tác báo cáo của các dự án, đồng thời thúc đẩy học hỏi giữa các bên liên quan bao gồm cả nhà tài trợ và các đối tượng hưởng lợi của cuộc thi.

  CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI

   • 25 ứng viên được đào tạo và hỗ trợ xây dựng các kế hoạch khởi nghiệp và kinh doanh.
   • Phân tích kỹ các chuỗi giá trị để xác định nhu cầu đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ phát triển kinh doanh bao gồm chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, tiếp cận tài chính, xây dựng thương hiệu và quảng bá tiếp thị, v.v.
   • 8 dự án thí điểm được thực hiện thành công với sự hỗ trợ kỹ thuật từ cơ quan tư vấn- CRED.
   • Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá và thúc đẩy học hỏi để phục vụ cho đối thoại chính sách và các hoạt động tư vấn.
   • Ngân sách của Cuộc thi ý tưởng Chuỗi giá trị được quản lý theo các yêu cầu và quy định của nhà tài trợ.
   • Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về dự án 

   

  NHÀ TÀI TRỢ

  THỰC HIỆN

  Về đầu trang

  Các dự án khác

  Hội thảo “Áp dụng các Tiêu chuẩn Bền vững trong Bảo tồn Đa dạng Sinh học
  Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023 – Hôm nay, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) phối hợp với Hội...
  KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ KẾT NỐI CHUYÊN MÔN GIỮA NHÀ SẢN XUẤT VÀ CÁC CHUYÊN GIA CỦA CRED
  Hội thảo “Cải thiện sức khoẻ đất trồng trong canh tác nông nghiệp bền vững” là hoạt động do Trung tâm Phát triển Kinh...
  TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH UEBT/RA CHO CÁC NÔNG HỘ – NÔNG DÂN”
  Việt Nam hiện có 5 doanh nghiệp nhận được chứng nhận UEBT/RA, tất cả đều do dự án vùng Biotrade SECO hỗ trợ. Để có...
  Tài liệu hướng dẫn sản xuất Dừa bền vững tại Việt Nam
  Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất của nhiều doanh nghiệp kết hợp với ý kiến đóng góp của các chuyên...
  Sự kiện Ngày Đa dạng Sinh học – từ Cam kết đến Hành động của doanh nghiệp
  Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 22/05/2023, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) đã tổ chức Sự kiện...