TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH UEBT/RA CHO CÁC NÔNG HỘ – NÔNG DÂN”
29Th6

TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH UEBT/RA CHO CÁC NÔNG HỘ – NÔNG DÂN”

UEBT/RA là chứng nhận trong chương trình hợp tác giữa UEBT và Rainforest Alliance. Các yêu cầu của chứng nhận UEBT/RA được kết hợp và nâng cấp một phần của các chứng nhận RA với khả năng truy xuất nguồn gốc từ nền tảng Multitrace của Rainforest Alliance và chứng nhận UEBT với 27 tiêu chí và 154 chỉ số tuân thủ được nâng cấp và phát triển từ 7 nguyên tắc Thương mại sinh học .
 
Dự án vùng Biotrade SECO giai đoạn II do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ tài trợ, được Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn – CRED Helvetas Vietnam đồng triển khai tại Việt Nam từ năm 2020 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ngành nguyên liệu tự nhiên đẩy mạnh xuất khẩu, bao gồm các hoạt động hỗ trợ mang tính chuyên môn kỹ thuật cao như hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc áp dụng và đạt các chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có UEBT/RA. Đến nay Việt Nam đã có 5 doanh nghiệp nhận được chứng nhận UEBT/RA, tất cả đều do dự án Biotrade hỗ trợ.
 
Để có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam thực hành và tiến tới đạt được chứng nhận UEBT/RA, dự án Biotrade đã cùng các doanh nghiệp thực hiện tài liệu “Hướng dẫn thực hành UEBT/RA cho nông hộ – nông dân”.

Tin liên quan