Tài liệu hướng dẫn canh tác dược liệu chuẩn hữu cơ và GACP-WHO
30Th1

Tài liệu hướng dẫn canh tác dược liệu chuẩn hữu cơ và GACP-WHO

Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất của nhiều doanh nghiệp ngành dược phẩm kết hợp với ý kiến đóng góp của các chuyên gia nông nghiệp hữu cơ như TS. Trần Thị Thanh Bình và TS. Lê Mai Nhất, Dự án “Nhân rộng sáng kiến thương mại sinh học trong lĩnh vực dược liệu ở Việt Nam”, do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn CRED  cùng với HELVETAS Việt Nam đã biên soạn những cuốn sổ tay hướng dẫn nhằm giúp người sản xuất tiếp cận kiến thức và phương pháp sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ

https://www.traditionrolex.com/10

và GACP-WHO.

Vui lòng xem chi tiết các tài liệu dưới đây:

ATISÔ Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

CÂY GỪNG Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hoạch, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn Hữu Cơ

CÂY NGHỆ Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hoạch, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn Hữu Cơ

CÂY ỚT Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hoạch, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn Hữu Cơ

XUYÊN KHUNG Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

KIM TIỀN THẢO Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

ÍCH MẪU Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

ĐƯƠNG QUY NHẬT Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

DIỆP HẠ CHÂU Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

CÁT CÁNH Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

CÀ GAI LEO Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

BẠCH CHỈ Kỹ Thuật Trồng, Chăm Sóc, Thu Hái, Sơ Chế Và Bảo Quản Theo Tiêu Chuẩn GACP WHO

Tin liên quan