Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED)
Giới thiệu

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận chuyên triển khai các chương trình giảm nghèo và tăng cường sự tham gia của các nhóm yếu thế gồm người nghèo, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số vào quá trình phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế. CRED thực hiện các dự án phát triển và cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển chuỗi giá trị nông – lâm sản, các ngành hàng phi nông nghiệp như du lịch, thủ công mỹ nghệ bao gồm trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu nông lâm sản theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy các sáng kiến chống biến đổi khí hậu góp phần cải thiện môi trường và sinh kế, thực hiện các sáng kiến du lịch có trách nhiệm.

CRED là tổ chức tiên phong áp dụng phương pháp phát triển hệ thống thị trường và kết nối cộng đồng với các doanh nghiệp, các nhà cung cấp các dịch vụ chất lượng cao để thúc đẩy thực hành sản xuất bền vững, tăng cường khả năng sẵn sàng cho xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Sứ mệnh của CRED

Sứ mệnh dài hạn của CRED là đem lại sự thịnh vượng cho các cộng đồng thông qua phát triển bền vững và xây dựng được khả năng thích ứng với các thay đổi toàn cầu.  

Các nỗ lực của CRED giúp đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững sau:

Tầm nhìn của CRED

CRED cung cấp các dịch vụ chất lượng cao dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững, đem lại hiệu quả ổn định và giá trị đích thực cho cộng đồng, các nhóm sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lợi thế cạnh tranh của CRED

CRED tự hào đã đạt được những lợi thế và chỗ đứng vững chắc với các nhân sự chủ chốt có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành:

01

Quan hệ tin cậy

Mối quan hệ hợp tác bền chặt, tin cậy và lâu dài với các chính quyền địa phương từ cấp trung ương đến tỉnh, huyện; các nhà tài trợ, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế và trong nước.

02

Dịch vụ hàng đầu

Cung cấp các dịch vụ hàng đầu thông qua các phương pháp luận đã được chứng minh trong Phát triển chuỗi giá trị và Phát triển hệ thống thị trường, Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, và Ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam.

03

Thấu hiểu nhu cầu

Hiểu rõ về nhu cầu của người nông dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thị trường để điều phối các hỗ trợ liên quan một cách hiệu quả.

04

Mạng lưới rộng khắp

Mạng lưới quan hệ rộng khắp đem lại cho CRED khả năng tiếp cận kho trí tuệ và dữ liệu của các ngành thông qua các tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế, các nhà tài trợ chính, khu vực tư nhân, chính phủ và các nhà đầu tư.

05

Lãnh đạo tài năng

Khả năng lãnh đạo và chuyên môn cao kết hợp mô hình quản lý thích ứng cho phép CRED có thể là đối tác hay đơn vị cung cấp các dịch vụ hàng đầu cho bất cứ đơn vị nào, từ cộng đồng, tới các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức quốc tế và trong nước.

06

Ngân hàng ý tưởng

Chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn giúp CRED luôn có được Ngân hàng ý tưởng  (Idea bank) các dự án, sáng kiến và giải pháp để trở thành đối tác với bất cứ tổ chức nào trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và du lịch.

Đội ngũ của CRED

Chúng tôi là một đội ngũ chuyên gia năng động, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chuỗi giá trị, tư vấn đánh giá khả năng xuất khẩu, phát triển du lịch bền vững, lĩnh vực nông nghiệp thân thiện với khí hậu, nước, môi trường, và các dự án cải thiện sinh kế. Chúng tôi đã làm việc với các tổ chức và cơ quan liên quan để tăng quyền năng kinh tế cho các nhóm yếu thế bao gồm người nghèo, phụ nữ và dân tộc thiểu số ở các khu vực và cộng đồng mục tiêu. Các chuyên gia CRED đều là thành viên tích cực của một số mạng lưới bao gồm các tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế và các nhóm có chung chí hướng sẽ đóng góp vào việc chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi của tổ chức.

Giám đốc
Trưởng nhóm Chuỗi giá trị và Hệ thống thị trường
Quản lý Tài chính
Quản lý dự án BioTrade SECO
Chuyên viên Hành chính nhân sự
Cán bộ cao cấp - Dự án Biotrade SECO
Chuyên viên Xúc tiến Thương mại
Cán bộ Truyền thông
Chủ tịch- Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2017
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2019
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014
Chuyên gia về Nông nghiệp bền vững và Hữu cơ
Chuyên gia về Biến đổi khí hậu, Quản lý rừng bền vững / Quản lý và Thương mại Thực thi Lâm nghiệp (FLEGT)
Chuyên gia về quản lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu
Chuyên gia về Nghiên cứu Tiếp thị và Huấn luyện Xuất khẩu
Chuyên gia về Du lịch bền vững
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2019
Thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014