15Th2

Tài liệu Dự án Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp

Ngân hàng Thế giới, hợp tác với Ủy ban Dân tộc thiểu số (CEMA) và với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), đã bắt đầu nghiên cứu các mô hình hỗ trợ mới cho các doanh nhân dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, tại Việt Nam thông qua Cuộc thi Ý tưởng Chuỗi Giá trị (VCIC) do CRED thực hiện.

Vui lòng tải xuống tài liệu của chúng tôi để xem dữ liệu cụ thể của hoạt động tư vấn và cách cuộc thi VCIC hoạt động.

12.1. Policy Brief 1 ENG

12.2. Policy Brief 2 – ENG

12.3. Policy Brief 3-ENG

12.4. Policy Brief 4-ENG

Tin liên quan