Các nhà tài trợ đánh giá cao vai trò của CRED trong quản lý và triển khai dự án
16Th3

Các nhà tài trợ đánh giá cao vai trò của CRED trong quản lý và triển khai dự án

Từ ngày 8 – 10/3 đoàn công tác của Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế CHLB Đức (BMZ), Helvetas (Đức)Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn – CRED làm việc tại các vùng dự án cải thiện sinh kế của nông dân miền Bắc Việt Nam đã và đang triển khai từ 2021 đến nay tại 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.
Sau khi thăm và làm việc với vùng nguyên liệu Actiso và nhà máy dược liệu của Công ty TNHH Traphaco Sapa, vùng nguyên liệu và các HTX sản xuất sợi chuối tại Bảo Thắng (Lào Cai) và Tam Nông (Phú Thọ), đoàn công tác đã đánh giá cao vai trò của CRED trong quản lý và triển khai các dự án do BMZ và Helvetas Đức tài trợ đồng thời nhìn nhận cơ hội và tiềm năng của CRED trong quản lý và triển khai các dự án do BMZ và Helvetas Đức tài trợ đồng thời nhìn nhận cơ hội và tiềm năng của tỉnh Lào Cai trong việc nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn từ sản xuất chuối.