STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Tư vấn tập huấn xây dựng dự án liên kết chuỗi giá trị, kỹ năng marketing và phát triển sản phẩm cho các HTX
Tuyển tư vấn đào tạo tập huấn dự án liên kết chuỗi giá trị, marketing và phát triển sản phẩm...
30-11-2023
09-12-2023
2
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dự án
Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) được thành lập và đăng ký là tổ chức thành viên...
20-11-2023
19-02-2024
3
Chuyên gia, tư vấn hỗ trợ tổ chức hội thảo
Dự án Thương mại sinh học vùng giai đoạn 2 - Biotrade cần tuyển 01 tư vấn có kinh nghiệm...
15-11-2023
25-11-2023
4
Tuyển tư vấn đào tạo về kỹ năng tham gia hội chợ và truyền thông bán hàng
Dự án Thương mại sinh học vùng giai đoạn 2 - Biotrade cần tuyển 01 tư vấn có kinh nghiệm...
01-10-2023
15-10-2023
5
Cung cấp dịch vụ “SẢN XUẤT PHIM TÀI LIỆU DỰ ÁN SỢI CHUỐI”
CRED cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng phim tài liệu tổng kết dự án...
10-09-2023
30-09-2023
6
Cung cấp dịch vụ làm video phục vụ Vietnam Foodexpo 2023
Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) được thành lập và đăng ký là tổ...
10-09-2023
30-09-2023