STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Chuyên gia phiên dịch Anh – Việt cho hội thảo BioTradeSECO tại Yên Bái
CRED đang cần tìm một chuyên gia phiên dịch Anh – Việt tại hội thảo “Định hướng phát triển Quế bền...
02-05-2022
08-05-2022
2
Đơn vị dịch vụ tư vấn xây dựng và sản xuất các câu chuyện thay đổi và video tổng kết cho dự án BMZ
CRED đang tìm kiếm một đơn vị dịch vụ xây dựng và sản xuất các câu chuyện thay đổi và...
23-03-2022
30-03-2022
3
Đơn vị sản xuất video truyền thông cho dự án BioTrade SECO
CRED đang tìm kiếm một đơn vị hoặc công ty sản xuất video quảng bá và truyền thông nâng cao...
18-03-2022
31-03-2022
4
Đơn vị sản xuất video quảng bá sản phẩm cho Hội chợ BioFach 2022
CRED đang tìm kiếm một đơn vị hoặc công ty sản xuất video quảng bá các sản phẩm nguyên liệu...
16-03-2022
31-03-2022
5
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đào tạo và giảng dạy về phân tích thị trường cho dự án BioTrade SECO
CRED đang cần tìm một đội ngũ chuyên gia về đào tạo và giảng dạy về Phân tích thị trường...
10-03-2022
24-03-2022
6
Tuyển tư vấn chia sẻ xu hướng, cơ hội cho du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp hậu Covid cho dự án CBT-GREAT
CRED đang cần tìm một tư vấn chia sẻ xu hướng, cơ hội cho du lịch cộng đồng, du lịch...
07-03-2022
10-03-2022