STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Tuyển thực tập sinh (interns) làm việc tại văn phòng của tổ chức
CRED hiện đang triển khai các dự án liên quan đến nông nghiệp và du lịch bền vững. Một số...
05-06-2023
31-12-2023
2
BioTradeSECO_Cán bộ truyền thông
CRED đang cần tìm một Cán bộ truyền thông cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được...
24-06-2021
15-07-2021
3
BioTradeSECO_ Cán bộ xúc tiến thương mại
CRED đang cần tìm một Cán bộ dự án về Xúc tiến thương mại cho dự án Thương mại Sinh học Vùng...
09-03-2021
15-03-2021
4
CRED_Trợ lý Hành chính Kế toán
CRED đang cần tìm 01 trợ lý Hành chính kế toán....
04-03-2021
09-03-2021