STT Position Recruitment date Deadline
1
National Expert for Assessment Report for Component 3 – ST4SD
Background The Swiss Tourism for Sustainable Development (ST4SD) project is funded by The Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)...
08-06-2023
10-06-2023
2
Lecturer training techniques of knitting handicrafts from banana fibers
CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường”...
05-03-2023
05-04-2023
3
Consulting on compiling technical documents for knitting handicrafts from banana fiber.
CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường”...
15-02-2023
02-03-2023
4
Giảng viên đào tạo kỹ thuật Bện sợi chuối /Consulting on compiling technical documents for banana fiber production
CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường”...
10-02-2023
28-02-2023
5
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dự án“Triển khai Hợp phần Dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Thương mại sinh học Vùng Giai đoạn II” được tài trợ bởi Tổng Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ cho giai đoạn từ 01/01/2022 tới 31/12/ 2022/ Auditing Service for the Project “The implementation of the Vietnam component of the project Regional BioTrade Project Southeast Asia Phase II” funded by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) for period from 01/01/2022 to 31/12/2022
Vị trí đăng tuyển: Đơn vị kiểm toán độc lập / Independent Auditor Nội dung: Dịch vụ kiểm toán báo cáo...
12-12-2022
01-12-2023
6
Interpretation for the workshop Background
Objective: The objective of this consultancy is to support the interpretation for the event to ensure the smooth communication among...
26-11-2022
29-11-2022
7
Tư vấn cung cấp dịch vụ xây dựng video giới thiệu doanh nghiệp cho công ty cổ phần Thế giới Hạt Dưỡng (Hanuti)
CRED hiện đang triển khai Dự án thương mại sinh học vùng – giai đoạn II tại Việt Nam, BioTrade...
01-11-2022
15-10-2022
8
Chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ biên soạn cuốn sổ tay: Kỹ thuật bện sợi chuối để đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho các HTX và người dân vùng dự án.
Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội...
25-10-2022
01-01-1970
9
Local consultant on Biodiversity
Background Regional Biotrade II is a four-year project funded by the Government of Switzerland through the State Secretariat for Economic...
05-10-2022
01-01-1970
10
CRED_Communications Officer
Role Purpose: The Communications Officer will work closely with the Biotrade Project Manager, and other project teams in providing digital,...
27-09-2022
01-01-1970
11
Consulting on compiling technical documents for banana fiber production
Center for Rural Economic Development (CRED) is a registered unit under the Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA),...
25-09-2022
05-10-2022
12
Project Officer Regional BioTrade Phase II
Duties and responsibilities PO is responsible for supporting PM in project planning, implementing, monitoring, budgeting, and reporting acccording to the...
06-08-2022
25-08-2022