Xây dựng năng lực du lịch

Xây dựng năng lực du lịch

Xây dựng tài liệu đào tạo và cung cấp đào tạo về các bộ kỹ năng du lịch phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng (CBT), các nhóm du lịch cộng đồng như khách sạn, nấu ăn, hướng dẫn cũng như tiếp thị và bán các sản phẩm du lịch.

Nếu không có sự tự tin, các thành viên cộng đồng sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm du lịch cộng đồng. Nâng cao năng lực địa phương không chỉ nâng cao kiến thức và kỹ năng của người tham gia để thực hiện một nhiệm vụ mà còn nâng cao sự tự tin và động lực của họ để làm việc. Điều này rất quan trọng để xây dựng cảm giác được trao quyền, niềm đam mê và niềm tin rằng họ có thể điều hành hoạt động kinh doanh du lịch của riêng mình. Mức độ tự tin và động lực cao có khả năng làm tăng lòng tự trọng, và tăng cường hợp tác giữa các thành viên cộng đồng và các bên liên quan du lịch khác, giúp tăng cường quản trị cộng đồng.

 

Process
Bước 01

Đánh giá nhu cầu đào tạo cho từng nhóm đối tượng

Bước 02

Điều chỉnh chương trình, tài liệu đào tạo phù hợp với nhu cầu, đặc điểm văn hóa, dân tộc.

Bước 03

Tổ chức đào tạo theo phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết đầu vào và tình huống thực tế của người học.

Bước 04

Cung cấp hỗ trợ Huấn luyện hoặc Cố vấn theo sau khóa đào tạo để đảm bảo khả năng ứng dụng vào công việc thực tế.

Liên hệ ngay!

Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để nâng cao năng lực du lịch của bạn!

    Partners

    Dịch vụ liên quan