Phát triển sản phẩm du lịch

Phát triển sản phẩm du lịch

CRED tư vấn thiết kế các sản phẩm liên quan đến du lịch cộng đồng (CBT), du lịch nông nghiệp và du lịch có trách nhiệm.

Sản phẩm du lịch bao gồm một số yếu tố hữu hình và vô hình giúp khách du lịch có thể tham gia vào một hoạt động cụ thể tại một hoặc tại một số điểm du lịch liên tiếp cũng như tạo thuận lợi cho việc di chuyển đến điểm đến, nơi ở và chương trình giải trí đó trong suốt chuyến đi. Sản phẩm du lịch rất đa dạng, một phần do đối tượng tham quan rất phong phú, một phần do sự đa dạng của các đối tượng, điểm tham quan tự nhiên và nhân tạo. Tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, cơ sở vật chất du lịch, cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú và ăn uống là những nguồn cung cấp thiết yếu của du lịch và do đó gắn liền với sản phẩm thực tế. Các sản phẩm du lịch cũng thể hiện rõ ràng tính liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau hơn là trong các lĩnh vực hoạt động khác của con người. Điều này tạo ra một cấu trúc phức hợp của các mối quan hệ kinh doanh, nhằm mục đích tạo ra một sản phẩm du lịch có chất lượng.

 

Process
Bước 01

Xác định và đánh giá các cơ hội và khả năng du lịch tại vùng, xã, làng hoặc hộ gia đình

Bước 02

Phối hợp với các đơn vị lữ hành đề xuất hành trình du lịch và tối ưu hóa

Bước 03

Đề xuất và tư vấn về sản phẩm và giá tour

Bước 04

Tổ chức các chuyến đi làm quen để kiểm tra và trải nghiệm sản phẩm.

Hãy liên lạc với chúng tôi!

Liên hệ ngay với chúng tôi để xây dựng sản phẩm du lịch bền vững của bạn!

    Partners

    Dịch vụ liên quan