Kết nối giao thương

Kết nối giao thương

Thị trường quốc tế rộng lớn và nhiều cạnh tranh khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó khăn trong việc tiếp cận và tạo mối quan hệ với các nhà nhập khẩu tiềm năng. Là một nhà cung cấp dịch vụ kết nối giao thương dẫn đầu với mạng lưới đối tác trong và ngoài nước rộng khắp, CRED sẽ giúp bạn tìm kiếm và đánh giá đối tác phù hợp, kết nối và hỗ trợ trong các trao đổi kinh doanh. CRED cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi và kết nối giao thương với các đối tác thương mại và kinh doanh tiềm năng lâu dài và giúp các công ty nước ngoài tìm được đối tác trong nước phù hợp bằng cách đảm bảo cả hai bên nhất trí về mục tiêu kinh doanh, năng lực và lợi ích đôi bên.

Quy trình
Bước 01

Đánh giá khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp và lập hồ sơ

Bước 02

Xác định mục tiêu và định hướng của doanh nghiệp

Bước 03

Lựa chọn nhà nhập khẩu tiềm năng và liên hệ

Bước 04

Sắp xếp cuộc họp và các chuyến tham quan

Bước 06

Hỗ trợ sau trao đổi

Bước 05

Tham gia các buổi họp và các chuyến tham quan

Nhận thông tin về dịch vụ kết nối giao thương ngay ngay!

CRED sẽ giúp bạn kết nối giao thương với những đối tác phù hợp. Liên hệ chúng tôi ngay!

    Đối tác

    Dịch vụ liên quan