Thông tin và xu hướng thương mại

Thông tin và xu hướng thương mại

Thông tin thương mại là yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dù ở bất kỳ quy mô nào. Các cơ hội thị trường đều đi kèm với sự phức tạp tương ứng về mặt thông tin. Với dịch vụ phân tích thông tin và xu hướng thị trường, CRED sẽ cung cấp cho bạn những thông tin giá trị tại đúng thời điểm, thiết kế phù hợp với nhu cầu của chính doanh nghiệp. 

Process
Bước 01

Đánh giá khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp

Bước 02

Xác định mục tiêu và định hướng của doanh nghiệp để xác định câu hỏi nghiên cứu

Bước 03

 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin

Bước 04

Phân tích thông tin

Bước 05

Cung cấp bản báo cáo đánh giá tiềm năng, các yêu cầu thị trường và bản kế hoạch hoàn thiện các yêu cầu thị trường 

Nhận ngay thông tin xu hướng thương mại mới nhất!

Liên hệ chúng tôi ngay để được hỗ trợ hoàn thiện bản kế hoạch hoàn thiện các yêu cầu thị trường!

    Partners

    Dịch vụ liên quan