Truyền thông thay đổi từ dự án măng thông qua photovoice
07Th4

Truyền thông thay đổi từ dự án măng thông qua photovoice

Với mục tiêu truyền thông cho các thành viên tổ hợp tác nhận thức được sự thay đổi về bình đẳng giới và tiềm năng cho sự phát triển ngành măng của tỉnh Sơn La, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn – CRED phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tại 4 huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên của Sơn La với chuỗi 29 sự kiện truyền thông về sự thay đổi qua photovoice cho 1.213 thành viên Tổ hợp tác trong đó có 687 thành viên là phụ nữ dân tộc thiểu số từ ngày 19/3 đến 7/4 vừa qua.

Sự kiện truyền thông qua câu chuyện bằng hình ảnh và video về dự án Măng Vân Hồ giúp phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, nâng quyền kinh tế cho phụ nữ. Họ tham gia vào các hoạt động, khắc phục các định kiến về giới để tham gia một cách đúng nghĩa và đầy đủ vào các hoạt động. Hoạt động này đem lại góc nhìn rõ hơn về cách tiếp cận của dự án là phát triển chuỗi giá trị măng, thúc đẩy liên kết lâu dài, bền vững giữa các tổ chức nông dân và công ty chế biến.

Chuỗi hoạt động truyền thông trong khuôn khổ dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch Vân Hồ” thuộc Chương trình Aus4Equality GREAT được tài trợ bởi chính phủ Úc và thực hiện bởi CRED.