Tiềm năng bứt phá xuất khấu quế hồi tại Việt Nam
10Th3

Tiềm năng bứt phá xuất khấu quế hồi tại Việt Nam

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) vô cùng vui mừng công bố Công Ty Quế Hồi Việt Nam – Vina Samex ., JSC đã trở thành công ty Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận 𝐔𝐄𝐁𝐓/𝐑𝐀 cho cả chuỗi Quế và Hồi và là công ty thứ hai được dự án Thương mại sinh học vùng – giai đoạn II (BioTrade SECO) hỗ trợ thành công.

Cùng với hoạt động hỗ trợ của dự án 𝐁𝐢𝐨𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐄𝐂𝐎 trong việc trình xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu Quế và Hồi bền vững, tư vấn cải thiện hệ thống và xây dựng “Kế hoạch hành động đa dạng sinh học (BAP)”, 𝐕𝐈𝐍𝐀 𝐒𝐀𝐌𝐄𝐗., 𝐉𝐒𝐂 đã đạt chứng nhận 𝐔𝐄𝐁𝐓/𝐑𝐀 thể hiện cam kết của công ty về sản xuất và thương mại bền vững gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học và chia sẻ công bằng lợi ích địa phương.

Liên minh Đạo đức Thương mại Đa dạng sinh học (UEBT) và Liên Minh Rừng Mưa (Rainforest Alliance) cùng phát triển Chương trình Gia vị & Thảo mộc chung tạo ra chứng nhận UEBT/RA. Các sản phẩm đạt chứng nhận bền vững giúp doanh nghiệp xuất khẩu khẳng định vị thế trên các thị trường cao cấp quốc tế.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 𝐁𝐢𝐨𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐄𝐂𝐎 và đã hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm bền vững trong ngành hàng Nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam.

Xem thêm thông tin tại đây