Đơn vị dịch vụ tư vấn xây dựng và sản xuất các câu chuyện thay đổi và video tổng kết cho dự án BMZ

CRED đang tìm kiếm một đơn vị dịch vụ tư vấn xây dựng và sản xuất các câu chuyện thay đổi và video tổng kết cho dự án “Cải  thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam” (BMZ) được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) và Helvetas Đức trong thời gian từ 01.05.2021 đến 30.04.2022.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại bản TOR đính kèm.

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi CV, đề xuất phương án triển khai và chi phí tư vấn tới địa chỉ email: huong.pham@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ văn phòng: CRED, P.808, tầng 8, toà 17T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạn cuối nhận thư bày tỏ: Ngày 30-03-2022

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

    Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất