Cơ hội và hướng đi cho du lịch Bắc Hà
23Th3

Cơ hội và hướng đi cho du lịch Bắc Hà

Dự án “Nâng cao kinh tế và vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển du lịch cộng đồng tại Bắc Hà” do Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) triển khai trong 3 năm đã bước vào những ngày kết thúc. Đây là dự án thuộc Chương trình Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du Lịch (GREAT) do Chính phủ Úc tài trợ.

Ngày 22/3/2022, tại trung tâm huyện Bắc Hà, CRED và UBND huyện, phòng VHTT huyện Bắc Hà đã tiến hành Hội nghị tổng kết dự án. Hội nghị tổng kết có sự tham gia của ông Cao Đại Hùng – Cố vấn Du lịch của GREAT, ông Phí Công Hoan – Chủ tịch huyện Văn Bàn tham dự để tìm kiếm cơ hội và cách thức phát triển du lịch cho huyện Văn Bàn, cùng đại diện chính quyền và những người làm du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà.

Buổi tổng kết không chỉ ghi nhận những kết quả đã đạt được của dự án mà còn có thông tin chia sẻ hữu ích từ ông Nguyễn Ngọc Bích – CEO của Mekong Rustic về xu hướng, cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp hậu Covid cho vùng Tây Bắc và thảo luận giữa những người tham gia để tìm ra hướng đi tiếp theo cho du lịch Bắc Hà.