Buổi triển lãm đường phố “Giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm”
27Th9

Buổi triển lãm đường phố “Giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm”

Buổi triển lãm đường phố “Giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm”: Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn đã kết thúc thành công! Sau triển lãm, phần nào đó đã giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thất thoát, lãng phí thực phẩm và khuyến khích người dân thay đổi hành vi, thói quen theo hướng tiêu dùng thực phẩm có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, gian hàng đã mang đến rất nhiều giải pháp trong việc tái chế những thực phẩm dư thừa cũng như các cách bảo quản thực phẩm.

Triển lãm lần này thực sự là một hoạt động hết sức ý nghĩa, đã có đóng góp không hề nhỏ vào công cuộc tránh thất thoát và lãng phí lương thực ở Việt Nam nói riêng cũng toàn cầu nói chung.