Thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Dừa Việt Nam
06Th1

Thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Dừa Việt Nam

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) và Hiệp Hội Dừa Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ Thỏa Thuận Hợp Tác, trong đó đưa ra một số hoạt động hai bên sẽ phối hợp thực hiện trong năm 2022 đó là:

  • Nâng cao nhận thức của các đối tác có liên quan về các nguyên tắc BioTrade và bộ tiêu chuẩn UEBT
  • Hỗ trợ các công ty xuất khẩu các sản phẩm từ dừa trở thành thành viên UEBT và áp dụng tiêu chuẩn UEBT.
  • Xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành dừa.
  • Hiệp hội Dừa sẽ tham gia các hoạt động truyền thông và vận động chính sách của dự án

Các hoạt động này sẽ được thực hiện trên cơ sở chia sẻ nguồn lực từ hai bên, đồng thời có sự tham gia đóng góp tài chính của các công ty xuất khẩu trong ngành dừa. Thỏa Thuận là dấu mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa CRED và Hiệp Hội Dừa trong việc phổ biến các thực hành sản xuất và các hoạt động kinh doanh bền vững. Dự án BioTrade SECO kỳ vọng các kết quả từ các hoạt động hợp tác này sẽ được nhân rộng sang các ngành hàng khác trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Thương mại sinh học vùng – giai đoạn II (BioTrade SECO) năm 2020-2024, hợp phần tại Việt Nam do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ – SECO tài trợ và được triển khai bởi Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn CRED với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm bền vững trong ngành hàng Nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam.