Tuyển tư vấn/tổ chức tư vấn thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ và tiến tới chứng nhận hữu cơ cho các sản phẩm bởi các tổ chức chứng nhận có uy tín và được công nhận.

Bối cảnh

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên  thực hiện các chương trình giảm nghèo và khuyến khích sự tham gia của các nhóm yếu thế gồm người nghèo, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số vào quá trình phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế. CRED thực hiện các dự án phát triển và cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển chuỗi giá trị nông – lâm sản bền vững bao gồm trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu nông lâm sản theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy các sáng kiến chống biến đổi khí hậu góp phần cải thiện môi trường và sinh kế, thực hiện các sáng kiến du lịch có trách nhiệm. CRED là tổ chức tiên phong áp dụng phương pháp phát triển hệ thống thị trường và kết nối cộng đồng với các doanh nghiệp, các nhà cung cấp các dịch vụ chất lượng cao để thúc đẩy thực hành sản xuất bền vững, tăng cường khả năng sẵn sàng cho xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

CRED hiện đang triển khai dự án thương mại đa dạng sinh học vùng (BioTrade) – Giai đoạn 2 do Cục Kinh Tế Liên Bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ, với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thông qua thương mại bền vững các sản phẩm từ đa dạng sinh học theo cách thức tích hợp các nhà xuất khẩu/sản xuất địa phương vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao thu nhập người dân nông thôn có sinh kế phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên ở khu vực sông Mekong.

Một trong các hoạt động của dự án là hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng bền vững trong ngành nguyên liệu tự nhiên và truyền thông về sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ USDA-NOP, EU ORGANIC và JAS ORGANIC. Để thực hiện hoạt động này, CRED đang tìm kiếm một tư vấn/nhóm tư vấn thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ và tiến tới chứng nhận hữu cơ cho các sản phẩm bởi các tổ chức chứng nhận có uy tín và được công nhận.

Mục đích

 • Cung cấp kiến thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo các tiêu chuẩn.
 • Xây dựng năng lực quản lý, vận hành, giám sát sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp kiện toàn hệ thống kiểm soat nội bộ và chứng nhận thành công các sản phẩm hữu cơ theo các tiêu chuẩn.

Nhiệm vụ cụ thể

 • Thu thập và nghiên cứu các tiêu chuẩn hữu cơ và tài liệu có liên quan
 • Thực hiện triển khai khảo sát hiện trạng sản xuất nông nghiệp các tổ chức, doanh nghiệp
 • Thực hiện đào tạo, tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn hữu cơ cho các nông hộ, cán bộ, nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp
 • Rà soát và đánh giá năng lực hệ thống quản lý nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp
 • Hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ triển khai áp dụng sản xuất hữu cơ vào thực tiến phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ kiện toàn hồ sơ và tiến hành đăng ký, đánh giá cấp chứng nhận

Thời gian thực hiện

 • Dự kiến thực hiện từ tháng 10, năm 2022 đến tháng 9, năm 2024

Sản phẩm

 • Các doanh nghiệp được tư vấn đạt được giấy chứng nhận hữu cơ

Yêu cầu đề xuất

Các chuyên gia/tổ chức tư vấn có năng lực phù hợp vui lòng gửi hồ sơ năng lực tới email sau: tung.bui@cred.org.vn, cc: cred@cred.org.vn. Hồ sơ cần bao gồm các thông tin sau:

Đối với chuyên gia tư vấn (tự do):

 • Lý lịch chuyên gia
 • Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan
 • Thư tiến cử bằng tiếng Việt

Đối với tổ chức tư vấn:

 • Hồ sơ năng lực của tổ chức
 • Lý lịch của (các) chuyên gia tư vấn có chuyên môn và năng lực phù hợp
 •  

Đề xuất chi tiết vui lòng gửi muộn nhất vào ngày 28 tháng 10 năm 2022.

i với chuyên gia tư vấn (tự do):

 • Lý lịch chuyên gia
 • Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan
 • Thư tiến cử bằng tiếng Việt

Đối với tổ chức tư vấn:

 • Hồ sơ năng lực của tổ chức
 • Lý lịch của (các) chuyên gia tư vấn có chuyên môn và năng lực phù hợp
 •  

Đề xuất chi tiết vui lòng gửi muộn nhất vào ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

  Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất