Dịch tài liệu Việt – Anh toàn bộ tài liệu

Dịch tài liệu: “BÁO CÁO BAN ĐẦU – Nghiên cứu xác định nguyên nhân tồn dư kim loại nặng (Chì, Cadimi, Asen, Thủy ngân) trong sản phẩm Quế và đề xuất giải pháp quản lý, giảm thiểu

 1. Bối cảnh
  Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) hiện đang triển khai dự án Thương mại
  sinh học vùng – Giai đoạn II (dự án BioTrade SECO) với sự tài trợ của Cục Kinh Tế Liên
  Bang Thụy Sỹ (SECO). Một trong các mục tiêu của dự án là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa
  và nhỏ Việt Nam trong ngành nguyên liệu tự nhiên nâng cao năng lực xuất khẩu các sản
  phẩm bền vững kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học.
  CRED cần tìm 01 dịch thuật viên Việt – Anh cho tài liệu “BÁO CÁO BAN ĐẦU – Nghiên cứu xác định nguyên nhân tồn dư kim loại nặng (Chì, Cadimi, Asen, Thủy ngân) trong sản phẩm Quế và đề xuất giải pháp quản lý, giảm thiểu
 2. Mục tiêu
  Dịch tài liệu Việt – Anh toàn bộ tài liệu
  Số lượng: 33 trang tài liệu A4
  Hình thức: Dịch thuật nghiên cứu khoa học

  III. Đầu ra và các kết quả mong đợi
  Tài liệu được dịch từ Việt – Anh đầy đủ và điều chỉnh các định dạng phù hợp với ngôn ngữ quốc tế

IV. Yêu cầu về cá nhân cung cấp dịch vụ
– Cá nhân có trên 05 năm kinh nghiệm về dịch Tiếng Anh;
– Tốt nghiệp các trường đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương, Ngoại giao… hoặc
các trường nước ngoài nói Tiếng Anh
Đơn vị/ cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên vui lòng gửi hồ sơ tới:
tung.nguyen@cred.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 15/05/2022

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

  Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất