Tìm đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho CRED

CRED cần tìm một Đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 02 dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021

Chi tiết kiểm toán Báo cáo tài chính Trung tâm xem tại TOR_CRED đính kèm.

Chi tiết kiểm toán 02 dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ xem tại TOR_GREAT đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc tại Văn phòng CRED: Tầng 6 nhà D, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/10/2021

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

    Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất