Chuyên gia tư vấn xây dựng thông tin Unique Selling Point (USP)

CRED cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn xây dựng thông tin Unique Selling Point (USP) cho các ngành hàng nguyên liệu tự nhiên bao gồm: Quế; Hồi; Tinh dầu; Dừa; Nhựa Benzoin; Trà thảo dược; Điều; Tiêu; Các gia vị khác

Thông tin và nhiệm vụ cụ thể như sau.

Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

 • Tìm kiếm và tổng hợp thông tin liên quan đến ngành hang nguyên liệu tự nhiên
 • Viết ngắn gọn và cụ thể các USP của từng ngành hang
 • Xây dựng đoạn giới thiệu ngành hang ngắn gọn
 • Các nội dung phù hợp với website Biotrade-asian.com
 • Nội dung toàn bộ bằng tiếng anh

Thời gian

Tổng thời gian thực hiện là 3 ngày tư vấn, bao gồm thời gian tổng hợp thông tin và thời gian xây dựng các nội dung cho USP

Kết quả đầu ra dự kiến

 • Một đoạn giới thiệu ngắn về ngành nguyên liệu tự nhiên ở Việt Nam
 • Các đoạn giới thiệu ngắn về từ từng ngành hang
 • USP cho từng ngành hang phù hợp để đăng tải trên website Biotrade-asia.com

Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm

 • Chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm đối với ngành nông nghiệp, ưu tiên các ngành nguyên liệu tự nhiên
 • Có khả năng ngôn ngữ và viết tốt bằng tiếng anh
 • Có trình độ và chuyên môn phục vụ nghiên cứu tài liệu
 • Hiểu được các ngành hàng và nông nghiệp của Việt Nam

Hồ sơ và đề xuất thực hiện vui long gửi về địa chỉ email: Tung.nguyen@cred.org.vn trước ngày 01/07/2022

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

  Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất