Chuyên gia/Đơn vị tư vấn lập kế hoạch và triển khai lấy mẫu nhằm nghiên cứu thành phần kim loại nặng trong không khí cho dự án BioTrade SECO

CRED đang tìm kiếm chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn để tiến hành lập kế hoạch và triển khai lấy mẫu nghiên cứu để nghiên cứu thành phần kim loại nặng trong không khí nằm trong hoạt động nghiên cứu phối hợp giữa CRED và IDH Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu quế  trong khuôn khổ dự án Thương mại Sinh học vùng giai đoạn II tài trợ bởi Tổng Cục kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO)- hợp phần tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Đề xuất tham chiếu TOR đính kèm.

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi CV, đề xuất phương án triển khai và chi phí tư vấn tới địa chỉ email sau: lien.nguyen@cred.org.vn và cc. tới cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ văn phòng: CRED, P.808, tầng 8, toà 17T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạn cuối nhận thư bày tỏ: Ngày 05-03-2022

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

    Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất