Hội thảo Tập huấn “Khác biệt hoá trong kỷ nguyên chuyển đổi số”
26Th3

Hội thảo Tập huấn “Khác biệt hoá trong kỷ nguyên chuyển đổi số”

Đại dịch COVID19 không chỉ mở ra những cơ hội mới mà kèm theo đó là những thách thức đối với các Doanh nghiệp xuất khẩu Nguyên liệu tự nhiên (NI) Việt Nam. “Chuyển đổi số” không phải chỉ nằm ở việc cập nhật công nghệ mà còn là cập nhật lối tư duy chiến lược của Doanh nghiệp. Khác biệt hay là chết – Tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp cần lấy làm kim chỉ nam để tồn tại, phát triển bền vững.

Hiểu được điều này, trong khuôn khổ Dự án #BioTrade do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (#SECO) tài trợ, ngày 25/3/2021, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thông #CRED – đơn vị triển khai Hợp phần Việt Nam của Dự án đã tổ chức buổi tập huấn dưới hình thức đối thoại trực tiếp giữa các Doanh nghiệp NI và các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực với câu hỏi chính: Làm thế nào để doanh nghiệp nguyên liệu tự nhiên Việt Nam tạo ra sự khác biệt – trở thành lợi thế kinh doanh trên thị trường quốc tế dựa trên cơ sở mô hình BioTrade – thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

CRED xin chân thành cảm ơn sự có mặt của Đơn vị đã góp phần tạo nên sự thành công của buổi Hội thảo tập huấn: Nhà tài trợ #SECO, #Helvetas Việt Nam – Đơn vị thực hiện Dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á, UBND Huyện Bác Ái, TT XTTM Tỉnh Thái Nguyên, HH Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội Dừa, HH KHKT Đăk Lăk cùng các Đại diện Doanh nghiệp và Chuyên gia.