09Th12

Hội thảo đối thoại với các công ty Du lịch và Công ty lữ hành

“Rất ấn tượng! Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một Huyện trình bày tiềm năng du lịch của mình một cách chuyên nghiệp như vậy ”- Giám đốc một công ty du lịch lớn chia sẻ trong hội thảo xúc tiến du lịch huyện Hoàng Su Phì. Hội thảo này do huyện Hoàng Su Phì tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 12 năm 2014 với sự hỗ trợ của CRED & HELVETAS. Đại diện 18 đơn vị lữ hành và công ty lữ hành đã tham dự và chia sẻ những nhận định về bức tranh du lịch Hoàng Su Phì hiện nay. Lãnh đạo huyện ghi nhận tất cả các ý kiến với lời cảm ơn. Kế hoạch tương lai của huyện là hỗ trợ người dân địa phương cải thiện các dịch vụ địa phương