Hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững” tại tỉnh Yên Bái
13Th5

Hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững” tại tỉnh Yên Bái

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED), thông qua dự án BioTrade do Tổng Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ, đã tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững” tại tỉnh Yên Bái. Mục đích của hội thảo là rà soát các chính sách hiện hành, thu thập các khuyến nghị để cải thiện ngành quế, đồng thời cập nhật nhu cầu và xu hướng thị trường đối với các chứng chỉ bền vững quốc tế và tổ chức thảo luận về các định hướng phát triển quế bền vững trong dài hạn.
Tại buổi hội thảo, dự án BioTrade đã trình bày các phát hiện thông qua hoạt động rà soát chính sách. Các phát hiện cho thấy sự thiếu sót của các quy định về cách phát triển, khai thác và kinh doanh quế hữu cơ, về quản lý cây giống và vườn ươm, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc có một chiến lược tổng thể về phát triển cây lâm nghiệp, tránh phát triển quá mức tập trung vào bất kỳ loại cây nào. Báo cáo đã chỉ ra rằng các bên liên quan khác nhau, bao gồm chính phủ, các nhà khoa học, các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty tư nhân nên làm việc cùng nhau để đưa ra các chính sách tốt nhất nhằm giải quyết các thách thức của ngành quế.
Ngoài ra, một số vấn đề chính và giải pháp phát triển ngành quế đã được xác định thông qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia hội thảo. Cụ thể, các nhà xuất khẩu quế đã chia sẻ những thách thức đối với sản xuất và xuất khẩu quế trong đại dịch Covid-19. Họ cũng đã đề xuất sự hỗ trợ cần thiết từ các cơ quan quản lý liên quan đến việc ban hành các chính sách phù hợp cho sản xuất trong tình hình hậu Covid, hướng dẫn rõ ràng về cách đạt được Giấy chứng nhận xuất xứ và kiểm soát tốt hơn Mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) tích lũy trong các sản phẩm quế. Đại diện của dự án GREAT cũng đã trình bày những thông tin giá trị về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm quế, đồng thời đề xuất các biện pháp xúc tiến thương mại và thương mại điện tử từ chính phủ.
 
Hơn 40 đại biểu đã tham dự hội thảo, bao gồm đại diện của SECO, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Quảng Nam, các tổ chức phi chính phủ (IDH, Helvetas, UEBT,…), các doanh nghiệp xuất khẩu quế (Sơn Hà Spices, Vinasamex, Trường Giang, NedSpice, HG Holdings…) và các chuyên gia trong ngành.
Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ phát triển ngành quế của dự án BioTrade do SECO tài trợ. Kể từ năm 2021, BioTrade đã hợp tác với các tổ chức IDH, GREAT và SNV trong việc phát triển chương trình đào tạo quốc gia về ngành quế bền vững, tiến hành nghiên cứu dư lượng kim loại nặng trong cây quế, hỗ trợ các công ty phát triển diện tích trồng quế mới và nhân rộng các sáng kiến giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng. Nhờ sự hỗ trợ của SECO, dự án BioTrade sẽ tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế bền vững, đặc biệt là UEBT trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên phù hợp với các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ mở rộng thị trường cho các nhà xuất khẩu địa phương thông qua xúc tiến thương mại và cải tiến quy trình kinh doanh.