CRED nhận giải thưởng “Partner of the Year 2020” từ Australia Aid
20Th1

CRED nhận giải thưởng “Partner of the Year 2020” từ Australia Aid

Tại sự kiện “Chia sẻ kinh nghiệm và Học hỏi của GREAT” diễn ra ngày 19/01 tại Hà Nội, Dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch” do Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn thực hiện tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La dưới sự tài trợ của GREAT đã được vinh danh là một trong mười dự án đạt kết quả tốt nhất trên tổng số 52 dự án dự án thuộc chương trình GREAT đang triển khai tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La trong năm 2020.

Với việc có hiệu quả cao trong việc triển khai dự án và đạt được những mục tiêu phát triển bền vững mà dự án đặt ra, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn đã được vinh danh với giải thưởng “PARTER of the YEAR 2020” của Australia Aid.