Cán bộ Chính phủ Lào thăm Sơn La theo dự án CRED
25Th6

Cán bộ Chính phủ Lào thăm Sơn La theo dự án CRED

Tỉnh Sơn La – Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 2016, Đoàn công tác của Cục Quản lý đất nông nghiệp (DALaM) thuộc Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đã có chuyến khảo sát, học tập tại tỉnh Sơn La trong khuôn khổ dự án MAIZE của CRED. Chuyến tham quan học tập này do CRED và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) đồng tổ chức. Nhiều hoạt động đã được lên kế hoạch cho nhóm Lào để hiểu về các phương pháp canh tác hiệu quả trên đất dốc ở Tây Bắc Việt Nam.