BioTrade Vietnam Team attended regional workshop on ABS in Laos
14Th6

BioTrade Vietnam Team attended regional workshop on ABS in Laos

Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 năm 2018, cán bộ dự án Helvetas BioTrade và Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) đã có cơ hội tham dự hội thảo khu vực về Tiếp cận và Chia sẻ Lợi ích (ABS) với chủ đề “BioTrade: từ nguồn cung ứng bền vững đến chia sẻ lợi ích công bằng” .
Hội thảo còn có sự tham dự của các nhóm dự án Helvetas BioTrade đến từ Lào, Myanmar cũng như Thụy Sĩ và đại diện của Liên minh Sinh học Đạo đức (UEBT), Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), HAFL, các tổ chức Chính phủ và các chuyên gia từ Lào , Việt Nam và Myanmar và Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO).

Nội dung học tập mỗi ngày bao gồm hiểu biết chung về các khái niệm, nguyên tắc và khuôn khổ pháp luật đã được thống nhất quốc tế (ngày 1); cơ hội và thách thức với cơ chế tiếp cận và chia sẻ lợi ích (ngày 2); tham quan thực tế và Thảo luận Kế hoạch Nội bộ (ngày 3).

Trong 3 ngày hội thảo, những người tham gia đã được chia sẻ hiểu biết về tầm quan trọng và việc áp dụng các khái niệm hiện tại và khuôn khổ pháp lý quốc tế liên quan đến BioTrade, Tiếp cận và Chia sẻ Lợi ích (ABS), và Nghị định thư Nagoya. Các bên tham gia cũng phát triển, dựa trên hai trường hợp, các mô hình tiềm năng để a) quản lý bền vững các loài thực vật hoang dã và đã được thuần hóa, và b) cơ chế chia sẻ lợi ích tiềm năng đối với các nguồn tài nguyên chung và các loài thực vật đã được thuần hóa (hàng hóa tư nhân); Cuối cùng, những người tham gia xây dựng một kế hoạch hành động xác định các yếu tố cần thiết chính để thực hiện mô hình tiềm năng.

Vào ngày cuối cùng, Người tham gia đã đi đến Vườn thực vật Pha Tad Ke vào buổi sáng, nơi họ có cơ hội xem các ví dụ về sự đa dạng sinh học của Bắc Lào. Trong khi tham quan các vườn thực vật và tìm hiểu về các loài khác nhau, những người tham gia đã được giới thiệu về các loài được biết đến là có công dụng truyền thống ở CHDCND Lào và có thể có tiềm năng thương mại hóa.

Những người tham gia đã đi đến Vườn thực vật Pha Tad Ke vào buổi sáng, nơi họ có cơ hội xem các ví dụ về sự đa dạng sinh học của Bắc Lào.