Bắc Hà – Say ở cao nguyên trắng VTV 1- SVN
GIAN HÀNG BIOTRADE VÀ AFT TẠI FOODEXPO 2022
BIOTRADE SECO- BIOTRADE ĐỒNG HÀNH CÙNG QUẾ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM- VTV1
Tổng kết dự án CBT Bắc Hà
Bắc Hà – Đến bản Liền xem người Tày làm du lịch
Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp
Tổng kết dự án Leadership
Phóng sự VTV5 Hội thảo BioTrade SECO 02.12.2021
Tổng kết dự án Măng 25.12.2021
BioTrade EU – Khởi nghiệp xanh – Giới thiệu về Cao nguyên đá
BIOTRADE EU – GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Giới thiệu Biotrade
Nụ cười Bắc Hà