Dự án đang thực hiện

Phát triển du lịch bền vững – ST4SD
Dự án “Phát triển du lịch bền vững” (ST4SD) cho Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027, tầm nhìn 2027 – 2031 do Tổng...
Mô hình kinh tế tuần hoàn từ cây chuối
Dự án “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế - Giải pháp cho môi trường” (BFES) do Bộ Hợp tác và Phát triển kinh...
Thương mại bền vững các sản phẩm từ đa dạng sinh học
Dự án thương mại sinh học vùng - giai đoạn II có nguồn gốc từ Sáng kiến Thương mại Sinh học, do UNCTAD khởi...
Trồng rừng loại bỏ CO2
Các cá nhân quan tâm ở trên thế giới, các tổ chức, các công ty thương mại và các tổ chức công đều muốn...