Dự án đang thực hiện

Phát triển du lịch bền vững – ST4SD
Dự án “Phát triển du lịch bền vững” (ST4SD) cho Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027, tầm nhìn 2027 – 2031 do Tổng...
Mô hình kinh tế tuần hoàn từ cây chuối
Dự án “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế - Giải pháp cho môi trường” (BFES) do Bộ Hợp tác và Phát triển kinh...
Trồng rừng loại bỏ CO2
Các cá nhân quan tâm ở trên thế giới, các tổ chức, các công ty thương mại và các tổ chức công đều muốn...