Giảng viên đào tạo kỹ thuật Bện sợi chuối /Consulting on compiling technical documents for banana fiber production

CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường” với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức và tổ chức Helvetas Đức. CRED sẽ hỗ trợ tài chính cho 3 Hợp tác xã tại 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ để các HTX này ứng dụng công nghệ để sản xuất sợi chuối, hàng thủ công mỹ nghệ, phân vi sinh từ thân cây chuối đã thu hoạch quả xong. CRED cần tuyển chuyên gia tư vấn giảng viên khóa đào tạo kỹ thuật bện sợi chuối cho các HTX và người dân vùng dự án.

CRED is currently implementing the project: “Banana yarn – Economic opportunity – Solution for the environment” with financial support from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the German organization Helvetas. CRED will provide financial support to 3 cooperatives in 3 provinces of Lao Cai, Son La, and Phu Tho so that these cooperatives can apply technology to produce banana fibers, handicrafts, and bio-fertilizers from banana stems. the fruit is harvested. CRED needs to recruit a consultant to carry out the task of compiling the handbook: Banana fiber production techniques to train, train and guide cooperatives and people in the project area.


1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn/ Specific duties:

  • Tư vấn thực hiện 7 lớp tập huấn kỹ thuật bện sợi mỗi lớp 1 ngày cho 140 nông dân chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số, mỗi lớp 20 người tại 2 HTX sợi chuối Bảo Thắng và Tam Nông.

 

2. Thời gian, đia điểm: /Time and place:

Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 9/3/2023 đến 16/3/2023.

Time: From 10th October to 25th October 2022

3. Kết quả đầu ra dự kiến: Outputs:

  • Sau lớp tập huấn 100% học viên thực hành thành thạo kỹ thuật bện sợi chuối
  • Báo cáo kết quả tập huấn
  • Chụp ảnh và quay video toàn cảnh lớp tập huấn

 

4. Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm:/ Professional requirements and experience

  • Có bằng cấp từ đại học trở lên các chuyên ngành nông lâm nghiệp, cơ khí
  • Có kiến thức hiểu biết về sợi chuối bao gồm cả tuốt sợi, bện sợi, đan lát thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối.
  • Có kỹ năng tập huấn hướng dẫn đào tạo cho nông dân đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ dân tộc thiểu số.

 

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, đề xuất phương án thực hiện gói tư vấn, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho tới văn phòng CRED theo địa chỉ email cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 8, Phòng 808, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 28/2/2023. CRED sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu. Interested candidates, please send your resume (CV, proposal for implementation of the consulting package, letter of interest; proposed consulting fee) to CRED office at the email address cred@cred. org.vn or by post to: CRED, 8th floor, Hoang Dao Thuy street, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Deadline for submission of applications is February 28, 2022. CRED will contact qualified candidates.

Apppy now
Apply for a position

    Please fill in this form, our team will connect to you as soon as possible