Consulting on compiling technical documents for knitting handicrafts from banana fiber.

CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường” với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức và tổ chức Helvetas Đức. CRED sẽ hỗ trợ tài chính cho 3 Hợp tác xã tại 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ để các HTX này ứng dụng công nghệ để sản xuất sợi chuối, hàng thủ công mỹ nghệ, phân vi sinh từ thân cây chuối đã thu hoạch quả xong. CRED cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ biên soạn cuốn sổ tay: Kỹ thuật đan lát hàng thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối để đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho các HTX và người dân vùng dự án.

CRED is currently implementing the project: “Banana yarn – Economic opportunity – Solution for the environment” with financial support from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the German organization Helvetas. CRED will provide financial support to 3 cooperatives in 3 provinces of Lao Cai, Son La, and Phu Tho so that these cooperatives can apply technology to produce banana fibers, handicrafts, and bio-fertilizers from banana stems. the fruit is harvested. CRED needs to recruit a consultant to carry out the task of compiling the handbook: Techniques of knitting handicrafts from banana yarn, train and guide cooperatives and people in the project area.


1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn/ Specific duties:

 

Biên soạn cuốn sổ tay hướng dẫn kỹ thuật đan lát hàng thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối bao gồm các nội dung chính sau: /Compiling a technical manual for banana fiber production including the following main contents

 • Giới thiệu tổng quan về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối
 • Chuẩn bị nguyên vật liệu: khuôn đan, sợi tết các dóc đôi, ba, bốn, năm
 • Kỹ thuật nhuộm sợi
 • Kỹ thuật đan bao gồm:
 • Đan xiên
 • Đan hoa thị
 • Đan rối
 • Đan bện
 • Thô vặn
 • Đan vẩy ốc đơn, vảy ốc đôi
 • Đan sóng đơn và song đôi

Introduction of handicraft products from banana fiber

-Prepare materials: knitting molds, twine, three, four, five

-Fiber dyeing technique

Knitting techniques include:

Skewed Knitting

Knitting asterisks

Puppet Knitting

Knitting

Rough twist

Knitting single snail scales, double snail scales

Single and Duplex knitting

 

2. Thời gian, đia điểm: /Time and place:

 

Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 5/3/2023 đến 31/3/2023.

Time: From 5th March,2023 to 31th March,2023

 

3. Kết quả đầu ra dự kiến: Outputs:

–        Một cuốn sổ tay bao gồm đầy đủ nội dung kỹ thuật đã nêu ở mục 1 / A manual containing all technical contents mentioned in item 1

–        Trình bày ngắn gọn xúc tích dễ hiểu/ Brief, concise, easy-to-understand presentation

–        Có hình ảnh chụp rõ nét minh họa There are clear pictures to illustrate

–        Số lượng trang tài liệu không quá 20 trang  khổ giấy A4/ The number of documents must not exceed 20 pages of A4 paper size

4. Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm:/ Professional requirements and experience:

–        Kỹ sư chuyên ngành dệt may/ Textile engineer

–        Có kinh nghiệm đào tạo hướng dẫn / Have experience in training machine operation manual for workers

–        Có kinh nghiệm biên soạn tài liệu/ Experience in document editing

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, đề xuất phương án thực hiện gói tư vấn, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho tới văn phòng CRED theo địa chỉ email cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 8, Phòng 808, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 2/3/2023. CRED sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu. Interested candidates, please send your resume (CV, proposal for implementation of the consulting package, letter of interest; proposed consulting fee) to CRED office at the email address cred@cred. org.vn or by post to: CRED, 8th floor, Hoang Dao Thuy street, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Deadline for submission of applications is March 2, 2023. CRED will contact qualified candidates.

Apppy now
Apply for a position

  Please fill in this form, our team will connect to you as soon as possible