Chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ biên soạn cuốn sổ tay: Kỹ thuật bện sợi chuối để đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho các HTX và người dân vùng dự án.

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

  • Xây dựng và triển khai các dự án phát triển;
  • Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệRừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.
  • Đào tạo và tập huấn cho nông dân, doanh nghiệp về các tiêu chuẩn sản xuất như Hữu cơOrganic), GACP-WHO, Thương mại sinh học (BioTrade); xây dựng hệ thống quản lý nội bộ (ICS)và chuẩn bị cho công tác thanh tra chứng nhận.

CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường” với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức và tổ chức Helvetas Đức. CRED sẽ hỗ trợ tài chính cho 3 Hợp tác xã tại 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ để các HTX này ứng dụng công nghệ để sản xuất sợi chuối, hàng thủ công mỹ nghệ, phân vi sinh từ thân cây chuối đã thu hoạch quả xong. CRED cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ biên soạn cuốn sổ tay: Kỹ thuật bện sợi chuối để đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho các HTX và người dân vùng dự án.

1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

Biên soạn cuốn sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bện sợi chuối bao gồm các nội dung chính sau:

  • Vài nét về ngành sợi chuối
  • Kỹ thuật se sợi
  • Kỹ thuật bện sợi

2. Thời gian, đia điểm:

Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 5/11/2022 đến 25/11/2022.

3. Kết quả đầu ra dự kiến:

–        Một cuốn sổ tay bao gồm đầy đủ nội dung kỹ thuật đã nêu ở mục 1

–        Trình bày ngắn gọn xúc tích dễ hiểu

–        Có hình ảnh chụp rõ nét minh họa

–        Số lượng trang tài liệu không quá 20 trang  khổ giấy A4

4. Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm:

 

–        Có chuyên môn kinh nghiệm về đan lát thủ công mỹ nghệ

–        Có kinh nghiệm đào tạo hướng dẫn kỹ thuật đan lát cho nông dân

–        Có kinh nghiệm biên soạn tài liệu

 

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, đề xuất phương án thực hiện gói tư vấn, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho tới văn phòng CRED theo địa chỉ email cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 8, Phòng 808, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 2/11/2022. CRED sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu.

Apppy now
Apply for a position

    Please fill in this form, our team will connect to you as soon as possible