Dự án BioTradeEU/CRED đang tìm kiếm các đơn vị tư vấn

Dự án BioTradeEU/CRED đang tìm kiếm các đơn vị tư vấn tham gia xây dựng quy phạm khảo nghiệm DUS và VCU và tài liệu kỹ thuật sản xuất giống của 10 loại cây thuốc có tiềm năng trồng đại trà ở Việt Nam. Thông tin  chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Yêu cầu đơn vị tư vấn

  • Các tổ chức thực hiện hoặc nhóm chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển dược liệu.
  • Có kiến thức về kỹ thuật canh tác các loại cây thuốc.
  • Có kiến thức về các tính trạng đặc trưng của các loại cây thuốc.
  • Có kiến thức về các văn bản pháp luật có liên quan đến khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng

Có hiểu biết về ngành dược liệu ở Việt Nam. Các ứng viên có quan tâm xin gửi tới địa chỉ email: info@biotrade.com.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc tại Văn Phòng CRED: 298F Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 25/11/2018

About the Author

Leave a Reply

*