World Bank – 10.Chè tán ma – Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho dự án

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho dự án “Nâng cao năng lực tham gia thị trường và làm chủ kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ tại huyện Quan Sơn thông qua phát triển chuỗi giá trị thị trường cho sản phẩm đặc sản “Chè tán ma Pha Dua” hoặc “Măng ơt ỉa chim Pù Mằn”.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: thanhtamfuv@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/01/2020

About the Author

Leave a Reply

*