Tuyển tư vấn Đào tạo Tiêu chuẩn hữu cơ cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất măng sạch

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

– Xây dựng và triển khai các dự án phát triển;

– Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệ Rừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

– Đào tạo và tập huấn cho nông dân, doanh nghiệp về các tiêu chuẩn sản xuất như Hữu cơ Organic), GACP-WHO, Thương mại sinh học (BioTrade); xây dựng hệ thống quản lý nội bộ (ICS) và chuẩn bị cho công tác thanh tra chứng nhận.

CRED hiện đang triển khai dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ DTTS thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch Vân Hồ” trong thời gian từ tháng 4, 2019 đến tháng 9, 2021. Đây là một tiểu dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam để thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

CRED cần tuyển tư vấn Đào tạo Tiêu chuẩn hữu cơ cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất măng sạch .

Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

1)Xây dựng tài liệu tập huấn: bao gồm các nội dung chính sau:

– Các khái niệm cơ bản trong canh tác hữu cơ

– Các Tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế (Mỹ, Nhật)

– Quy trình SX măng hữu cơ theo tiêu chuẩn Quốc tế (quản lý vùng trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản, vận chuyển đến công ty chế biến)

– Quy trình SX măng hữu cơ theo tiêu chuẩn Quốc tế (Mỹ, Nhật)

– Hệ thống truy xuất nguồn gốc tiêu chuẩn hữu cơ cấp hộ nông dân và Tổ hợp tác

2)Tiến hành tập huấn cho nông dân

– Số lượng: 15 lớp, mỗi lớp 40 người, thời lượng 1 ngày/ 1 lớp

– 15 lớp tập huấn/ khoảng 600 người dân hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn SX hữu cơ và biết cách ghi chép hệ thống truy xuất nguồn gốc tiêu chuẩn SX hữu cơ cấp nông hộ và cấp THT

Thời gian, đia điểm:

Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 25/9 đến 15/10/2019.

Địa điểm: 3 xã vùng dự án xã Xuân Nha, Tân Xuân, Chiềng Xuân huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La.

Kết quả đầu ra dự kiến:

– Bộ tài liệu tập huấn về NN hữu cơ và Quy trình kỹ thuật SX măng theo tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ, Nhật

– Chương trình tập huấn

– Báo cáo kết quả tập huấn.

Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm:

– Cử nhân hoặc Thạc sỹ các chuyên ngành liên quan: nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp.

– Có kỹ năng phương pháp tập huấn có sự tham gia. – Có kiến thức chuyên sâu về tiêu chuẩn SX hữu cơ Quốc tế các sản phẩm nông lâm nghiệp và dược liệu.

– Có kiến thức hiểu biết về ngành măng

– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, đề xuất phương án thực hiện gói tư vấn, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho tới văn phòng CRED theo địa chỉ email cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 10/9/2019. CRED sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu.

About the Author

Leave a Reply

*