Tuyển tư vấn đánh giá tiềm năng du lịch và lập kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

– xây dựng và triển khai các dự án phát triển;

– cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệ Rừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

CRED hiện đang triển khai dự án Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng (CBT) tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và tại huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Thời gian thực hiện dự án từ 2016-2019. Một trong những hoạt động hỗ trợ ưu tiên của dự án án CBT CRED trong năm 2018 là xây dựng Đề án phát triển du lịch cho huyện Trùng Khánh nhằm giúp huyện tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch trong thời gian 2018-2022 và 2022-2030.

Năm 2019 dự án CBTVN triển khai hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Từ ngày 25-27/3/2019 dự án sẽ tiến hành đánh giá tiềm năng du lịch, hiện trạng phát triển du lịch của thôn Khuổi Ky, đồng thời họp dân để giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng, và điều tra, khảo sát khả năng làm du lịch của các hộ trong thôn, từ đó đề ra kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch Khuổi Ky trong thời gian tới. Do vậy dự án cần tuyển một chuyên gia tư vấn.

Chi tiết vui lòng xem tại ToR đính kèm.

About the Author

Leave a Reply

*