Tuyển tư vấn sản xuất video quảng bá sản phẩm du lịch

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

– xây dựng và triển khai các dự án phát triển;

– cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệ Rừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

CRED hiện đang triển khai dự án Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng (CBT) tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và tại huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Thời gian thực hiện dự án từ 2016-2019. Một trong những hoạt động hỗ trợ ưu tiên của dự án án CBT CRED trong năm 2018 là xây dựng Đề án phát triển du lịch cho huyện Trùng Khánh nhằm giúp huyện tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch trong thời gian 2018-2022 và 2022-2030.

Một trong những hoạt động ưu tiên của dự án CBT CRED trong năm 2019 là xây dựng các tư liệu quảng bá du lịch cộng đồng trong vùng dự án nhằm dưới thiệu các sản phẩm tour và các dịch vụ du lịch cộng đồng cho du khách mục tiêu, qua đấy tạo cơ hội thu nhập cho người dân địa phương. CRED cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Video clips nhằm quảng bá tour du lịch và các dịch vụ du lịch tại Hoàng Su Phì, Quảng Uyên và Trùng Khánh trong đó chú trọng giới thiệu các hoạt động trải nghiệm mà khách sẽ được tham gia khi đi tour tại các điểm này.

Chi tiết vui lòng xem tại ToR đính kèm.

About the Author

Leave a Reply

*