Recruitement

CRED_Trợ lý Hành chính Kế toán

CRED đang cần tìm 01 trợ lý Hành chính kế toán. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 09/03/2021

Read More »

BioTradeSECO_Cán bộ dự án cho dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á giai đoạn II – SECO

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn đang cần tìm một Cán bộ dự án cho dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 09/02/2021

Read More »

World Bank – 8.Caobồkết – Đơn vị đào tạo, chuyển gia quy trinh sản xuất cao dược liệu

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị đào tạo, chuyển giao quy trinh sản xuất cao dược liệu cho dự án”Trồng, thu mua và chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: : phuongnga.dyvn@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 05/01/2021

Read More »

Bamboo GREAT – Đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện và hướng dẫn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường cho HTX và THT

CRED đang cần tìm một nhóm chuyên gia/đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện và hướng dẫn thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Kết nối thị trường cho các Hợp tác xã và Tổ hợp tác của dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch Vân Hồ”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc

Read More »

World Bank – 2.Khăn – Quay video và chụp hình quảng cáo cho sản phẩm khăn choàng, trang phục Chăm và sản phẩm phụ của Công ty TNHH MTV Xã Hội Agicham-Kim Chi

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị quay video và chụp hình quảng cáo sản phẩm khan choàng, trâng phục dân tộc Chăm và sản phâm phụ cho dự án “Phát huy tiềm năng khăn choàng Mat’ra của phụ nữ Chăm hướng đến “Modest Fashion” thế giới”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: kimchilxvn@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn

Read More »

World Bank – 5.Chuối sấy – Thuê nhân viên bán và giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã

CRED đang cần tìm một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp để bán và giới thiệu cá sản phẩm của Hợp tác xã cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: haducdambk@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Read More »

World Bank – 5.Chuối sấy – Đơn vị cung cấp phần mềm kế toán và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm

CRED đang cần tìm một Đơn vị cung cấp phần mềm kế toán và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: haducdambk@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn

Read More »

World Bank – 2.Khăn – Tư vấn bán hàng online các sản phẩm khăn choàng, trang phục Chăm và sản phẩm phụ trên sàn Thương mại điện tử

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn bán hang online trên sàn Thương mại điện tử cho dự án “Phát huy tiềm năng khăn choàng Mat’ra của phụ nữ Chăm hướng đến “Modest Fashion” thế giới”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: kimchilxvn@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày

Read More »

World Bank – 3.Bò – Đơn vị thiết kế App Mobile theo dõi bệnh tật và chu kỳ động dục ở bò

CRED đang cần tìm một Chuyên gia/ đơn vị Thiết kế App Mobile theo dõi bệnh tật và chu kỹ động dục ở bò cho dự án “Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông xã Mường Bon Mai Sơn – Sơn La”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: kinhdoanhnhaquantri@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành,

Read More »

World Bank – Chuyên gia tập huấn Quảng cáo trên mạng xã hội và Kinh doanh trên nền tảng số

CRED đang cần tìm một chuyên gia tập huấn về Quảng cáo trên mạng xã hội và Kinh doanh trên nền tảng số để giới thiệu và hướng dẫn cho các chủ dự án làm quen và áp dụng. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: nga.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư

Read More »

Bamboo GREAT – Chuyên gia tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho dự án Măng sạch Vân Hồ Sơn La

CRED đang cần tìm một nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn hướng dẫn cho Ban quản lý Hợp tác xã và Tổ hợp tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ dự án Măng sạch Vân Hồ Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận

Read More »

World Bank – 9.Ong – Thuê gian hàng trưng bày bán mật

CRED đang cần tìm một đơn vị cho thuê gian hàng để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ mật ong và quảng bá hoạt động du lịch tới khách hàng cho HTX Quỳnh Nhai Travel Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: lavanphongdulich@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ:

Read More »