Recruitement

World Bank_Chuyên gia Xây dựng video tổng kết dự án

CRED đang cần tìm một chuyên gia xây dựng video tổng kết dự án. Chi tiết xem tại TOR  đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 20/05/2021

Read More »

Leadership_Tập huấn Photovoice

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân hỗ trợ học viên ghi chép và kể lại câu chuyện về quá trình học hỏi và thay đổi của bản thân thông qua Photovoice cho dự án “Đào tạo Kỹ năng lãnh đạo nhằm khai thác tiềm năng của các cá nhân, lãnh đạo nhóm và quản lý doanh nghiệp”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D,

Read More »

BioTradeSECO_Chuyên gia khảo sát và tham vấn chính sách

CRED đang cần tìm một chuyên gia khảo sát và tham vấn chính sách thuộc dự án Thương mại Sinh học khu vực Đông Nam Á – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: quynhanh@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 30/04/2021

Read More »

CRED_Quản lý Dự án – Dự án Thương mại Sinh học Khu vực Đông Nam Á – Giai đoạn II

CRED đang cần tìm một Quản lý Dự án thuộc dự án Thương mại Sinh học khu vực Đông Nam Á – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại Job Vacancy đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: nga.nguyen@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 20/04/2021

Read More »

CBT_GREAT_Thiết kế, triển khai trang trí gian hàng tại hội chợ du lịch VITM 2021

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ thiết kế, triển khai trang trí gian hàng tại hội chợ du lịch VITM 2021 cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành,

Read More »

Bamboo_Great_Tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thuật sản xuất măng theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA

CRED đang cần tìm Chuyên gia về Tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thuật sản xuất măng theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA cho dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ DTTS thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch Vân Hồ”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba

Read More »

Bamboo_Great_Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho cho Ban quản lý THT và HTX sản xuất măng sạch

CRED đang cần tìm một Chuyên gia về Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho cho Ban quản lý THT và HTX sản xuất măng sạch cho dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ DTTS thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch Vân Hồ”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226

Read More »

BioTradeSECO_Phiên dịch tại Hội thảo Tập huấn “Khác biệt trong kỷ nguyên số” tại Hà Nội

CRED đang cần tìm một Phiên dịch cho Hội thảo Tập huấn “Khác biệt trong kỷ nguyên số” vào ngày 25.03.2021 tại Hà Nội thuộc dự án Thương mại Sinh học khu vực Đông Nam Á – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: quynhanh@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận

Read More »

CBT_GREAT_Thiết kế, in ấn tài liệu quảng bá du lịch Bắc Hà

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ thiết kế, in ấn tài liệu quảng bá du lịch Bắc Hà cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc,

Read More »

BioTradeSECO_Trade Promotion Officer

CRED đang cần tìm một Cán bộ dự án về Xúc tiến thương mại cho dự án Thương mại Sinh học khu vực Đông Nam Á – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại Job Vacancy đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: nga.nguyen@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/03/2021

Read More »

CRED_Trợ lý Hành chính Kế toán

CRED đang cần tìm 01 trợ lý Hành chính kế toán. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 09/03/2021

Read More »

BioTradeSECO_Cán bộ dự án cho dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á giai đoạn II – SECO

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn đang cần tìm một Cán bộ dự án cho dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 09/02/2021

Read More »