Recruitement

CRED – Đơn vị thực hiện Thiết kế và In ấn tài liệu cho dự án

CRED cần tìm một Đơn vị thực hiện Thiết kế và in ấn tài liệu cho dự án. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc tại Văn phòng CRED: Tầng 6 nhà D, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 05/11/2021

Read More »

CRED_Đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho Trung tâm

CRED cần tìm một Đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 02 dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 Chi tiết kiểm toán Báo cáo tài chính Trung tâm xem tại TOR_CRED đính kèm. Chi tiết kiểm toán 02 dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới

Read More »

BioTradeSECO_Đơn vị/chuyên gia Nghiên cứu các vấn đề về dư lượng kim loại nặng trên Quế

CRED đang cần tìm một đơn vị/chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về dư lượng kim loại nặng trên Quế cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 30/09/2021

Read More »

BioTrade_SECO_Đơn vị/chuyên gia xây dựng 02 bộ tài liệu về Quy trình canh tác và tập huấn sản xuất dừa bền vững

CRED đang cần tìm một đơn vị/chuyên gia Xây dựng 02 bộ tài liệu về Quy trình canh tác và tập huấn sản xuất dừa bền vững, lồng ghép tiêu chuẩn UEBT cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Read More »

BioTradeSECO_Chuyên gia tư vấn hoạt động Phân tích quy trình kinh doanh và đề xuất kế hoạch cải thiện cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

CRED đang cần tìm một đơn vị/chuyên gia tư vấn hoạt động Phân tích quy trình kinh doanh và đề xuất kế hoạch cải thiện cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Read More »

BMZ_Xây dựng giáo trình đào tạo sơ chế, chế biến actiso và tập huấn nông hộ

CRED đang cần tìm một chuyên gia về Xây dựng giáo trình đào tạo sơ chế, chế biến actiso và tập huấn nông hộ thuộc dự án “Cải  thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam”. Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV, đề xuất phương án triển khai và chi phí tư vấn tới địa chỉ email: huong.pham@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư

Read More »

BMZ_Hình ảnh hoá bộ giáo trình đào tạo canh tác Actiso và Tập huấn cho trưởng nhóm nông hộ

CRED đang cần tìm một chuyên gia về Hình ảnh hoá bộ giáo trình đào tạo canh tác Actiso và Tập huấn cho trưởng nhóm nông hộ thuộc dự án “Cải  thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam”. Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV, đề xuất phương án triển khai và chi phí tư vấn tới địa chỉ email: huong.pham@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn về phong tục tập quán các DTTS Tây Bắc

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn về phong tục tập quán các DTTS cho các cán bộ văn hoá huyện, xã, các HDV, người vận chuyển khách du lịch bằng xe máy tại Bắc Hà cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường

Read More »

BioTradeSECO_Xây dựng website cho dự án

CRED đang cần tìm một đơn vị/chuyên gia cung cấp dịch vụ về Xây dựng website cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 26/07/2021

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn kỹ năng chào bán và đàm phán giá bán sản phẩm du lịch

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn  năng chào bán và đàm phán giá bán hàng sản phẩm lưu trú, tour tuyến, trải nghiệm dành cho người kinh doanh du lịch cộng đồng tại Bắc Hà cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn lập kế hoạch và quản lý chi tiêu hộ kinh doanh du lịch nhỏ

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn lập kế hoạch và quản lý chi tiêu hộ kinh doanh du lịch nhỏ cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc,

Read More »

BioTradeSECO_Cán bộ truyền thông

CRED đang cần tìm một Cán bộ truyền thông cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại Job Vacancy đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc lien.nguyen@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/07/2021

Read More »