Recruitement

BioTradeSECO_Xây dựng website cho dự án

CRED đang cần tìm một đơn vị/chuyên gia cung cấp dịch vụ về Xây dựng website cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 26/07/2021

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn kỹ năng chào bán và đàm phán giá bán sản phẩm du lịch

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn  năng chào bán và đàm phán giá bán hàng sản phẩm lưu trú, tour tuyến, trải nghiệm dành cho người kinh doanh du lịch cộng đồng tại Bắc Hà cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn lập kế hoạch và quản lý chi tiêu hộ kinh doanh du lịch nhỏ

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn lập kế hoạch và quản lý chi tiêu hộ kinh doanh du lịch nhỏ cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc,

Read More »

BioTradeSECO_Cán bộ truyền thông

CRED đang cần tìm một Cán bộ truyền thông cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại Job Vacancy đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc lien.nguyen@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/07/2021

Read More »

BioTradeSECO_Chụp ảnh chuyên nghiệp cho các mặt hàng trọng tâm

CRED đang cần tìm một chuyên gia cung cấp dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp cho các mặt hàng trọng tâm của dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại ToR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 30/06/2021

Read More »

BioTradeSECO_Xây dựng Chiến lược truyền thông về lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên

CRED đang cần tìm một chuyên gia thực hiện Xây dựng Chiến lược truyền thông về lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên thuộc dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại ToR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 12/07/2021

Read More »

BMZ_Chuẩn hoá giáo trình đào tạo canh tác Quế và Tập huấn nông hộ

CRED đang cần tìm một chuyên gia về Chuẩn hoá giáo trình đào tạo canh tác Quế  theo tiêu chuẩn UEBT/RA và Tập huấn cho trưởng nhóm nông hộ thuộc dự án “Cải  thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam”. Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV, đề xuất phương án triển khai và chi phí tư vấn tới địa chỉ email: huong.pham@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà

Read More »

BMZ_Chuẩn hoá giáo trình đào tạo canh tác Atiso và Tập huấn nông hộ

CRED đang cần tìm một chuyên gia về Chuẩn hoá giáo trình đào tạo canh tác Atiso theo tiêu chuẩn UEBT/RA và Tập huấn cho trưởng nhóm nông hộ thuộc dự án “Cải  thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam”. Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV, đề xuất phương án triển khai và chi phí tư vấn tới địa chỉ email: huong.pham@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn môi trường cho mục đích làm du lịch tại Bắc Hà

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn môi trường cho mục đích làm du lịch tại Bắc Hà cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà

Read More »

CBT_GREAT_Tập huấn nâng cao kỹ năng viết nội dung quảng bá trên mạng xã hội và kỹ năng chụp ảnh

CRED đang cần tìm một Tổ chức/cá nhân thực hiện Tập huấn nâng cao kỹ năng viết nội dung quảng bá trên mạng xã hội và kỹ năng chụp ảnh cho dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La

Read More »

BioTradeSECO_Đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến tăng cường khả năng xuất khẩu nguyên liệu tự nhiên

CRED đang cần tìm một đơn vị/chuyên gia cung cấp dịch vụ Đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến tăng cường khả năng xuất khẩu nguyên liệu tự nhiên cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại ToR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: lien.nguyen@cred.org.vn và cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc,

Read More »

BioTradeSECO_Sản xuất & Đăng/Phát sóng tin bài, phóng sự

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị thực hiện Sản xuất & Đăng/Phát sóng tin bài, phóng sự thuộc dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) (Dự án BioTradeSECO). Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm Các ứng viên có quan tâm xin gửi CV tới địa chỉ emai: quynhanh@cred.org.vn hoặc cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 10/06/2021

Read More »