Dự án CBT tuyển tư vấn xây dựng tài liệu giao tiếp tiếng Anh

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

– xây dựng và triển khai các dự án phát triển;

– cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệ Rừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

CRED hiện đang triển khai dự án Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng (CBTVN) tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và tại huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Thời gian thực hiện dự án từ 2016-2019.

Năm 2016 và 2017 dự án đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về các chủ đề nghiệp vụ vận hành homestay, nấu ăn, tập huấn cho hướng dẫn viên và người vận chuyển khách du lịch, đề phòng phòng tai nạn và sơ cứu, tiếng Anh.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các đối tượng hưởng lợi của dự án có thể tự học tiếng Anh và giao tiếp với khách du lịch, dự án sẽ xây dựng một cuốn sách hướng dẫn giao tiếp tiếng Anh du lịch. Nội dung của cuốn sách sẽ bao gồm phần tiếng Anh, phần dịch nghĩa và phiên âm sang tiếng Việt và tiếng dân tộc (Dao Đỏ, Dao Áo Dài, Nùng).

Vì vậy CRED cần tuyển 01 cán bộ tư vấn xây dựng Bộ tài liệu tập huấn với các nhiệm vụ cụ thể sau:

Chi tiết xem tại TOR đính kèm

About the Author

Leave a Reply

*