Dự án BioTradeEU/CRED tuyển Chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED).

Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học trong lĩnh vực Nguyên liệu tự nhiên (NI) tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một nhà cung ứng được quốc tế công nhận trong lĩnh vực thảo dược, dược phẩm và thực phẩm chức năng”.

Hiện nay, quy trình kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn GACP-WHO và canh tác hữu cơ cho 12 loại cây thuốc và cây gia vị đã được xây dựng và được người dân tại các vùng cung ứng của các doanh nghiệp tham gia dự án áp dụng. Danh sách 10 loại cây bao gồm: 1) Xuyên khung; 2) Cà gai leo; 3) Diệp hạ châu; 4) Kim tiền thảo, 5) Artiso; 6) Cát cánh; 7) Ích mẫu; 8) Gừng, 9) Nghệ; 10) Ớt, 11) Bạch chỉ và 12) Đương quy Nhật.

Nhằm cung cấp cho người dân tại các vùng dự án một quy trình canh tác kỹ thuật theo tiêu chuẩn GACP-WHO và hữu cơ của các loài cây thuốc và gia vị đã được áp dụng và lan rộng hơn nữa những kỹ thuật này tới nông dân ở những vùng sản xuất khác, chúng tôi mong muốn tuyển tư vấn hỗ trợ phát triển các Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn GACP-WHO và hữu cơ cho 12 loại cây nói trên.

Chi tiết xem tại ToR .

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 26/09/2018

About the Author

Leave a Reply

*