CRED tuyển tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Vietnam Responsible Tourism

Vietnam Responsible Tourism (VRT) là công ty lữ hành quản lý dịch vụ du lịch của các cộng đồng tại các điểm du lịch mới nổi của Hà Giang và Cao Bằng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. VRT làm việc trực tiếp với các nhóm cộng đồng dân tộc khác nhau để phát triển các sản phẩm du lịch, đào tạo các kỹ năng phục vụ du lịch, xây dựng các tour du lịch độc đáo. VRT hỗ trợ các nhóm xây dựng năng lực tiếp thị sản phẩm du lịch thông qua các kênh bán hàng điện tử. VRT cũng trực tiếp quảng bá, bán dịch vụ du lịch và quản lý, điều phối các dịch vụ du lịch tại cộng đồng.

VRT do một nhóm các cán bộ kinh nghiệm về du lịch cộng đồng, hiểu biết văn hoá và cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam, không ngừng tìm hiểu các xu hướng du lịch trong và ngoài nước, thường xuyên đổi mới và sáng tạo phát triển các sản phẩm du lịch.

Mục tiêu Tư vấn: Xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn cho Vietnam Responsible Tourism

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 10/11/2018

About the Author

Leave a Reply

*