CRED tuyển tư vấn chứng nhận organic

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED).

Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học trong lĩnh vực Nguyên liệu tự nhiên (NI) tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một nhà cung ứng được quốc tế công nhận trong lĩnh vực thảo dược, dược phẩm và thực phẩm chức năng”.

Hiện nay, những doanh nghiệp tham gia dự án BioTrade EU đang hợp tác với một số hộ nông dân quy mô nhỏ để phát triển các chuỗi gía trị theo nguyên tắc thương mại sinh học phục vụ thị trường xuất khẩu. Các công ty này dự kiến xây dựng vùng trồng các cây dược liệu/ cây gia vị đạt tiêu chuẩn và được chứng nhận hữu cơ quốc tế (EU, Mỹ, Nhật) nhằm mục tiêu xuất khẩu vào thị trường giá trị cao để từ đó tạo được đầu ra ổn định và tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên cả nông dân và doanh nghiệp đều không có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong canh tác hữu cơ, thiết lập và quản lý chuỗi theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, đồng thời cũng không hiểu rõ về quy trình và yêu cầu về hệ thống để đạt được chứng nhận hữu cơ quốc tế.

Vì vậy ToR này nhằm tìm kiếm chuyên gia về tiêu chuẩn và chứng nhận organic quốc tế để tư vấn cho các doanh nghiệp phát triển vùng trồng hữu cơ đảm bảo đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận ORGANIC cho thị trường EU, Mỹ, Nhật.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vnhelvetas.vietnam@helvetas.org. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 20/06/2019

About the Author

Leave a Reply

*