CRED tuyển cán bộ Dự án – BioTradeEU

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED).

Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học trong lĩnh vực Nguyên liệu tự nhiên (NI) tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một nhà cung ứng được quốc tế công nhận trong lĩnh vực thảo dược, dược phẩm và thực phẩm chức năng”.

CRED tuyển vị trí cán bộ dự án làm việc tại văn phòng Hà Nội và thường xuyên đi công tác.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 20/10/2019

About the Author

Leave a Reply

*